Politechnika Warszawska - strona 269

Magnesowanie rdzenia - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

Magnesowanie rdzenia i jarzma charakteryzowane jest przez pętle histerezy. Przebieg narastania indukcji magnetycznej (w efekcie strumienia, który jest całką z indukcji po powierzchni) w funkcji narastania

Metoda płaszczyzny fazowej - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 938

Metoda płaszczyzny fazowej jest ograniczona w zasadzie do układów drugiego rzędu, których zmienne stanu x1 i x2 określają współrzędne prostokątne punktu na płaszczyźnie; ponadto x1 i x2 są współrzędnymi fazowymi . Wobec tego met. płaszcz. faz. stosuje się do układów opisanych równaniami stanu x1 = x...

Metoda zmiennych stanu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

Metoda zmiennych stanu Teoria która powstała na podstawie rozważań w relacji wej.-wyj ma pewną wadę , nie daje bezpośredniego obrazu dynamiki danego obiektu jako całości . Nasuwa się myśl , że dobrze byłoby podać od razu opis matematyczny , na podstawie którego potrafiliśmy wyznaczyć w ogólny sposó...

Metody oceny jakości regulacji - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1337

Metody oceny jakości regulacji. Podstawowym wymaganiem dla układu regulacji jest żądanie stabilności. Różnica w warunkach oceny jakości regulacji zależy od postaci zakłóceń (wymuszenie skokowe). Układ astatyczny -

Obserwowalność - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 609

Obserwowalność oznacza , że na podstawie przebiegu sygnału wyjściowego w skończonym przedziale czasu można określić stan układu w tym przedziale. Warunkiem koniecznym i dostatecznym obserwowalności jest, aby macierz W=[CT,ATCT,(AT)2CT,...,(A...

Ograniczenie liczby wejść i wyjść - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

Ograniczenie liczby wejść i wyjść. Przy projektowaniu układów z elementów diodowych trzeba uwzględnić szereg ograniczeń , spowodowanych spadkiem napięcia na diodach przewodzących i prądem wstecznym diod nie przewodzących .Dlatego np. rezystor R w elemencie alternatywy przyłącza się niekiedy do napi...

Płaszczyzna fazowa - wykład - Węzeł stabilny

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1512

PŁASZCZYZNA FAZOWA Płaszczyzny fazowe mają obrazować zachowanie się pewnych układów fizycznych.Np jeżeli na jednej osi przyjmiemy wychylenie, a na drugiej-prędkość, środek może zaobserwować zachowanie wahadła matematycznego, ognisko stabilne natom...

PID - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1288

PID Regulacja - sterowanie w układzie zamkniętym, a więc w układzie ze sprzężeniem zwrotnym. Rodzaje sygnałów: -sygnał regulowany x, -sygnał wartości zadanej xo, -sygnał uchybu E -sygnał sterujący u -sygnał zakłócający z Sygnał steru...

Wykład - kryteria jakości regulacji ciągłej

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

Podać i wyjaśnić kryteria jakości regulacji ciągłej. Wskaźnik dotyczącej cech odpowiedzi skokowej: - czas regulacji tr - to czas liczony od chwili przyłożenia wymuszenia , do chwili po której odchylenie regulacji jest stałe mniejsze od dop...

Wykład - metody opisu własności dynamicznych układu

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 280

Podać metody opisu własności dynamicznych układu Do poznania własności dynamicznych , przyjmuje się ustalony zbiór czynników , gdzie identyfikacja obiektów dynamicznych , których własności mogą zostać porównane . Władności obiektu dynamicznego mogą zostać określone na podstawie : 1/ równania różnicz...