Politechnika Warszawska - strona 268

Działanie I - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

Działanie I (korekcja całkowa) jest to korekcja w zakresie małych częstotliwości, mająca za zadanie wprowadzić efekt astatyzmu. Samo działanie I jest rzadko stosowane ze względu na zasadniczą wadę; co prawda w zakresie małych częstotliwości ...

Elementy logiczne - pytania na egzamin

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Elementy logiczne - pytania - Jakie funkcje można realizować wykorzystując oporniki i diody, a jakie wykorzystując tranzystory i oporniki ? Uzasadnij odpowiedz. - Czy istnieje ograniczona lic...

Elementy logiczne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

ELEMENTY LOGICZNE - suma logiczna nazywana często elementami LUB (OR). Zapisana w postaci: y = x1+x2+x3+… przy czy sygnał wyjściowy y oraz sygnały wejściowe x1, x2, x3 przyjmują wartości zero lub jeden. Funkcja sumy jest równa 1 jeżeli przynajmniej jeden z sygnałów wejściowych ma wartość 1 - ilocz...

Identyfikacja obiektu regulacji - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686

Identyfikacja obiektu regulacji - dzieli się na 2 części - identyfikacja części statycznej I dynamicznej obiektu. 1-określenie charakterystyki statycznej w interesującym zakresie sygnałów pozwala ocenić możliwości przyjęcia modelu liniowego I ewentualnie określenie zakresu, w jakim taki model może ...

Wpływ oporników na pracę - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

Jak oporniki wpływają na pracę, przebieg charakterystyki? Ra - rezystor sterujący prądem wpływający do bazy tranzystora, ponieważ jest szeregowo włączony do złącza baza-emiter, to zwiększenie jego oporu powoduje zmniejszenie prądu wpływającego do ...

Wykład - oporność w funktorach typu OR I AND

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 315

Jak się dobiera oporności w funktorach typu OR I AND? Za kryterium doboru zwykle dobiera się największą spodziewaną rozbieżność w działaniu układu, która wystąpi dla krańcowych wartości oporności. Po wykonaniu pomiarów określa się wartość oporności, która jest optymalna dla danego układu: - dla fu...

Wyznaczanie stanu układu dynamicznego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 434

Jak wyznacza się stan układu dynamicznego. Podać matematyczny opis stanu układu ? Stan układu - najmniej liczny zbiór wielkości którego znajomość w chwili początkowej , to znajomość w przedziale (to,t pozwala wyznaczyć stan i odpowiedź układu ...

Funkcje realizowane przy pomocy oporników i diod - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

Jakie funkcje można realizować wykorzystując oporniki i diody, a jakie tranzystory i oporniki? Wykorzystując oporniki i diody możemy realizować funkcję :a)sumy logicznej (OR) (alternatywa OR),b)iloczynu logicznego (AND) (koniunkcja AND) Ad a) W e...

Wykład - wpływ oporników na funkcję NOT

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 315

Które oporniki I jak wpływają na funkcję NOT? - negacja logiczna jeśli sygnał na wejściu jest równy „0” , baza tranzystora jest spolaryzowana napięciem dodatnim, więc tranzystor jest zatkany -...

Macierzowe równania układu dyn - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

Macierzowe równania układu dyn.(równ. stanu i równ. wyjścia) x'(t)=Ax(t)+Bu(t) -r. stanu-związek między stanem układu x a sygnałem wejściowym u y(t)=Cx(t)+Du(t) -r. wyjścia-związek wyrażający sygnał wyjściowy y przez kombinację liniową stanu ...