Politechnika Warszawska - strona 264

Płaszczyzna fazowa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1134

Płaszczyzna fazowa: Portret fazowy - jest to zestawienie rodzin rozwiązań (trajektorii) danego układu przy różnych warunkach początkowych. Każdy punkt pł. fazowej odpowiada pewnemu stanowi układu; może w szczególności określać warunek początkowy układu. Portret fazowy jest jednoznaczny wtedy, gdy r...

Wykład - kryteria jakości regulacji ciągłej

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 917

Podać i wyjaśnić kryteria jakości regulacji ciągłej. Wskaźnik dotyczącej cech odpowiedzi skokowej: czas regulacji tr - jest czasem od chwili , gdy uchyb przejściowy zmaleje poniżej ustalonej wartości np.:5% współ przeregulowania χ -stosunek ...

Podstawowe człony dynamiczne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 112
Wyświetleń: 665

Podstawowe człony dynamiczne: właściwości i charakterystyki Podstawowe człony dynamiczne to układy, których własności dynamiczne zostały wyczerpująco zbadane. Analizując dynamiczny układ automatyki lub projektując nowy układ automatyki, o ile to możliwe, poszukuje się w strukturach badanych lub pr...

Podstawowe pojęcia automatyki - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 105
Wyświetleń: 868

PODSTAWOWE POJĘCIA AUTOMATYKI Etymologicznie automatyka pochodzi od grec. : samoczynny. Dzieje automatyki sięgają czasów starożytnych. Automatyka jako samodzielna dziedzina wiedzy wyodrębniła się w latach 20 -tych XX wieku. Automatyka dyscyplina naukowa zajmująca się podstawami teoretycznymi, dzi...

Podstawowe przekształcenia i twierdzenia Laplace - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679

Podstawowe przekształcenia i twierdzenia Laplace'a 1. Twierdzenie o liniowości (transformata sumy (różnicy) funkcji - jest równa sumie (różnicy) transformat). 2. Twierdzenie o różniczkowaniu (transformata pochodnej funkcji) 3. Twierdzenie o całkowaniu (transformata całki) 4. Twierdzenie o wartości ...

Pojęcie stanu układu dynamicznego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Pojęcie stanu układu dynamicznego. Stan układu (1, T. Kaczorek) najmniej liczny zbiór wielkości, którego znajomość w chwili początkowej t0 i znajomość wymuszeń w przedziale (t0 ,t] pozwalają...

Przykład schematu blokowego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 49
Wyświetleń: 728

Przykład schematu blokowego: Dany jest następujący schemat blokowy. Przekształcić układ tak, aby wyznaczyć transmitancję zastępczą układu (zastosować zmiany w położeniach węzłów). Oznaczamy na schemacie blokowym poszczególne sygnały. Analizujemy możliwe przeniesienia węzła sumacyjnego lub zaczepowe...

Wykład - przykład zastosowania zmiennych fazowych jako zmiennych stanu...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 301

Zadanie. (przykład zastosowania zmiennych fazowych jako zmiennych stanu, wyznaczenie równań układu i wyznaczenie sterowalności i obserwowalności) Dane jest równanie różniczkowe opisujące drgania sprężyny o stałej k i współczynniku tłumienia c. wyprowadzić równania układu i odpowiadające tym równanio...

Przykłady wyznaczania transmitancji - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1169

Przykłady wyznaczania transmitancji Przykład 1. Obliczanie transmitancji operatorowej konkretnego układu Dany jest obwód pracy przekaźnika elektromagnetycznego jak na rysunku. Obwód ten zostaje zasilony skokowo napięciem u(t). Określić jak zmienia się prąd w obwodzie przekaźnika. Układamy równanie...