Politechnika Warszawska - strona 262

Ściany z elementów wielkopłytowych

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Wiesław Kietliński
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1134

Ściany z Elementów Wielkopłytowych Wiadomości wstępne. Wady ścian wielkoblokowych ostały wyeliminowane wraz z zastosowaniem prefabrykatów wielkopłytowych. Elementy wielkopłytowe obejmują najczęściej powierzchnię całej ściany w danym pomieszczeniu. Typowym wymiarem tych płyt jest po-aał na izbę, a s...

Fundamentowanie przy dużym poziomie wody gruntowej

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Wiesław Kietliński
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 462

FUNDAMENTOWANIE PRZY DUŻYM POZIOMIE WODY GRUNTOWEJ Wykonuje się sztuczne obniżenia jego poziomu. W tym celu dany teren zostaje otoczony tzw. studniami depresyjnymi sięgającymi głęboko poniżej istniejącego źródła wody. Studnie połączone są ze sobą przewodami zbiorczymi. Ze studni odpompowuje się wodę...

Pytania na egzamin z podstaw budnownictwa

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Wiesław Kietliński
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 448

1. Posadowienie budynków: Ławy betonowe, żelbetowe 2. Wykopy wąsko i szerokoprzestrzenne: wąskoprzestrzenne: szer 1,5m. wys: do 3m., wykonywane tylko pod ławy fundamentowe szerokoprzestrzenne: szersze niż głębsze, wykonywane gdy budynek ma kondygnacje położone poniżej poziomu terenu (piwnice, ga...

Pytania teoretyczne z podstaw budownictwa

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Wiesław Kietliński
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

1. Grunty sypkie i spoiste: sypkie: piaski, żwiry; spoiste: gliny, iły, lessy 2. Jak mocujemy okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych do ścian? Za pomocą placków kleju. 3. Co to są konstrukcje sprężone? konstrukcja, w której w sposób celowy i kontrolowany wprowadza się siły wewnętrzne prze...

Ruszty fundamentowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Wiesław Kietliński
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 952

RUSZTY FUNDAMENTOWE Wykonuje się obecnie z Żelbetu. Dawniej z drewna i stali Ruszty Drewniane - Był stosowane przy posadowieniu lekkich budynków na gruntach bagiennych i torofiastych. Warunkiem podstawowym wieloletniej trwałości rusztów drewnianych jest ich położenie poniżej poziomu zwierciadła wody...

Podstawy budownictwa - Schody

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Wiesław Kietliński
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 525

SCHODY nachylenie biegu to tg=h/s; zależność:2h+ s= 60-65 cm (h wysokość, s szerokość) Szerokość biegu: 80- jednorodz, 120- wielorodzinnych,zewnętrzne, bud użyteczności publ, zakł.przemysłowe 140- zakla lecznictwa zamkniętego, 80- piwnice, poddasza

Stropy belkowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Wiesław Kietliński
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651

Stropy belkowe. Ten typ stropów jest obecnie rzadko stosowany, gdyż charakteryzuje się znacznym klawi-szowaniem poszczególnych elementów. W latach sześćdziesiątych stosowane były stropy z prefabrykowanych belek ZP-4 i Ka-Be-1 Pewną odmianę stropu belkowego stanowi strop z łupin De-Ce który stosowan...

Stropy drewniano-gipsowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Wiesław Kietliński
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

Stropy drewniano-gipsowe Stosowane w budynkach tymczasowych z elementów prefabrykowanych. Jego belki są w kształcie odwruconej litery T wykonane z desek i łat. Na belkach opierają się płyty gipsowe z kanałami, słomiano- gipsowe lub trzcinowo gipsowe . Jako ocieplenie służy sieczka zmieszana ze spros...

Tematy z inżynierii komunikacyjnej

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Wiesław Kietliński
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 490

Tematy obowiązujące: Mapy - czytanie, co oznacza dany znak, narysuj dany znak Konstrukcja nawierzchni warstwy jezdni, ich grubość i zadania materiały stosowane do budowy warstw podział na sztywne, półsztywny i podatne koleiny i spękania (uszk...

Podstawy budownictwa - Wykopy

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Wiesław Kietliński
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1267

Wykopy: Wykopy zależą od kąta stoku naturalnego-nachylenie ściany wykopu nie może być większe niż kąt naturalny nachylenia stoku! Pierwszy etap prac to zrobienie wykopu pod fundamenty. Wykopy mogą być wąsko( szerokość do 1,5mdł) wtedy kąt nachylenia skarpy powinien wynosić około 30°. A także wykopy...