Politechnika Warszawska - strona 246

Budowa pojazdów - definicje.

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Budowa i eksploratacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1176

Zadania skrzyni rozdzielczej: podział momentu obrotowego, trwałe włączenie/odłączenie napędu mostów napędowych, doprowadzenie napędu na przystawkę odbioru mocy, zmiana przełożenia w celu zwiększenia siły napędowej. Przeguby w układach napędow...

Schemat organów administracji publicznej

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2751

SCHEMAT ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Organy administracji publicznej Organy administracji rządowej Organy samorządu terytorialnego Organy centralne Terenowe organy Organy samorządu Organy Organy administracji rządowej wojewódzkiego powiatu gminy (Wojewoda) (marszałek woj.) (starosta) (wójt,...

Doreczenia i terminy- pytania

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 553

DORĘCZENIA i TERMINY Proszę odpowiedzieć na następujące pytania: 1. Jaką czynnością w prawie jest doręczenie ? 2. Gdzie kodeks zezwala doręczać pisma: a) osobom fizycznym b) osobom prawnym ? 3. Jakie są trzy formy doręczeń zastępczych i na czym polegają ? 4. Pan A mieszkał przy ul. Klonowej w...

Etapy postępowania administracyjnego i definicja instancji.

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1568

Etapy postępowania administracyjnego prowadzonego przez organ I instancji Wszczęcie postępowania - istotne jest ustalenie daty wszczęcia postępowania. Badanie prawidłowości treści wniosku pod względem formalnym - czy treść wniosku zawiera wszystkie niezbędne elementy podania ? Stwierdzenie brakó...

Etapy postępowania administracyjnego - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1057

Etapy postępowania administracyjnego prowadzonego przez organ I instancji Wszczęcie postępowania - istotne jest ustalenie daty wszczęcia postępowania. Badanie prawidłowości treści wniosku pod względem formalnym - czy treść wniosku zawiera wszystkie niezbędne elementy podania ? Stwierdzenie brakó...

Postępowanie administracyjne -omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 952

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Mgr inż. Rafał Godlewski Dyżur: wt., godz. 12.00 - 13.00, s. 232A, GG Zaliczenie: kolokwium - rozwiązywanie kazusów Pomoc dydaktyczna: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowani...

Kazus - terminy odwołanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 945

Przykłady na moment od którego należy liczyć termin na wniesienie środków prawnych Przykład Panowie A i B są współwłaścicielami nieruchomości i wnieśli o wydanie pozwolenia na budowę na tej nieruchomości dwóch domów jednorodzinnych w...

Kazus - wznowienie -

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679

Stan faktyczny Pani Barbara K. uzyskała decyzję Burmistrza Gminy w Z. O pozwoleniu na budowę domu na swojej działce sąsiadującej z działką pana Andrzeja S. Pan Andrzej S. złożył odwołanie od tej decyzji do wojewody wskazując, że proje...

Kazusy - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 819

Przykład I. Stan faktyczny Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" S.A., po rozpatrzeniu ich wniosku z dnia 20.09.1996 r., otrzymały w dniu 7.05.04 r. decyzję Wojewody Mazowieckiego stwierdzającą nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej przy ul. Barskiej 20...

Postępowanie administracyjne - omówienie - Delegacja kompetencji

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 392

Postępowanie administracyjne- dział prawa regulujący tryb wydawania aktów administracyjnych i uprawnienia przysługujące adresatom tych aktów w trakcie ich wydawania. Uchybienia w procedurze wydawania powodują nieważność lub potrzebę powtórzenia tego trybu. Najważniejszym aktem administracyjnym jes...