Politechnika Warszawska - strona 245

Strugi wagonowe - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Wiesław Kita
 • Technologia towarowych przewozów kolejowych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 434

Struga L. wagonów L. wagonów x 1,1 Czas zestawienia δn Suma czasów ΣxΔt [h] Wag.godz. N ΣxΔt Spełnienie warunku N ΣxΔt ≥ δn Postanowienie o zestawieniu NEK 25 27,5 360 12 330 nie warunek niespełniony NNK 30 33 360 8 264 nie warunek niespełniony Nowe NNK 55 60,5 360 8 484 t...

Struktura przewożonych ładunków - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Wiesław Kita
 • Technologia towarowych przewozów kolejowych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 539

Strukturę przewożonych ładunków określa się na PKP poprzez ich podział na 18 grup. Każdej z tych grup ładunków można przypisać rodzaje wykorzystywanych do ich przewozu wagonów. Z tej przyczyny niezbędne jest opracowywanie macierzy przewidywanej wielkości przewozów Ł i intensywności p dla każdej wydz...

Struktura organizacyjna przewozów wagonowych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Wiesław Kita
 • Technologia towarowych przewozów kolejowych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 672

Struktura organizacyjna przewozów wagonowych. Struktura procesów przewozu w grupach wagonów lub pojedynczych wagonach jest w stosunku do przewozów całopociągowych (marszrut i wahadeł) w sensie technologicznym i organizacyjnym, dużo bardziej złożon...

Tabela odległości między punktami ładunkowymi

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Wiesław Kita
 • Technologia towarowych przewozów kolejowych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 413

Tabela odległości między punktami ładunkowymi (koszty jednostkowe) z\do A C K KA MK N NB NM PN PC Nad D 310 390 170 240 230 270 310 225 342,5 350 30 B 430 305 290 360 230 80 40 125 152,5 265 125 KL 185 355 45 115 105 235 275 190 307,5 315 25 L 230 3...

Tabela odległości miedzy punktami ładunkowymi

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Wiesław Kita
 • Technologia towarowych przewozów kolejowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 147

Tabela odległości miedzy punktami ładunkowymi (koszty jednostkowe) do z C D E F FG EG CD + Nad B 190 70 120 100 125 140 130 70 G 210 80 40 50 25 20 150 30 AG 255 135 95 105 80 95 195 40 DF 135 15 65 15 40 65 75 25 DE 145 25 25 55 55 70 85 10 - ...

Tabela potoków wagonów ładownych

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Wiesław Kita
 • Technologia towarowych przewozów kolejowych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 308

Tabela potoków wagonów ładownych do z A B C D E F G AG FG DF DE EG BD CD Raz + Nad A 0 10 20 20 10 30 10 100 B 20 0 10 10 10 50 70 C 40 50 0 10 20 10 5 5 140 D 20 0 10 20 50 E 10 0 20 30 F 10 0 20 5 35 G 5 0 10 15 30 AG 10 0 10 ...

Technologie przewozów całopociągowych i ich cechy

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Wiesław Kita
 • Technologia towarowych przewozów kolejowych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1379

Technologie przewozów całopociągowych i ich cechy. Przewozy marszrutowe odbywają się w zwartych składach wagonów najczęściej jednego rodzaju. Istotą takich przewozów jest dostosowanie do jednego rodzaju przewożonego ładunku i wyposażenia jakim dysponują punkty załadunku i wyładunku. Wagony w stanie...

Warunek dostateczny marszrutyzacji

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Wiesław Kita
 • Technologia towarowych przewozów kolejowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 427

Warunek dostateczny marszrutyzacji Jeżeli stacja nadaje na badanym kierunku strugi wagonów poszczególnych relacji, przy czym strugi te spełniają warunek konieczny, to zestawianie pociągów odległych relacji będzie wówczas korzystne, gdy struga wagon...

Warunek konieczny marszrutyzacji

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Wiesław Kita
 • Technologia towarowych przewozów kolejowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 378

Warunek konieczny marszrutyzacji Nierówność poniższą nazywa się warunkiem koniecznym, któremu musi zadośćuczynić struga wagonowa określonej relacji, aby zestawianie z niej wagonów pociągów relacji identycznej z relacją strugi było racjonalne, N Σ­­xΔt › δn gdzie: N - wielkość rozpatrywanej strugi ...

Zadania stacji manewrowych w obsłudze potoków wagonów

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Wiesław Kita
 • Technologia towarowych przewozów kolejowych
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1372

Zadania stacji manewrowych w obsłudze potoków wagonów przemieszczanych pomiędzy stacyjnymi i liniowymi punktami ładunkowymi i stacjami manewrowymi. Stacja manewrowa (SM) - zadaniem tego rodzaju stacji towarowych jest wykonywanie zadań w z...