Politechnika Warszawska - strona 240

Art. 2. - transport drogowy i przewóz

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Janusz Fijałkowski
 • Przepływ ładunków w systemach logistycznych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 1) transport drogowy - transport drogowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 125, poz. 1371, z późn. zm.2)); 2) przewóz drogowy - przewóz drogowy w r...

Art. 16. - system przerywanego czasu pracy

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Janusz Fijałkowski
 • Przepływ ładunków w systemach logistycznych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

Art. 16. 1. Do kierowców zatrudnionych w transporcie drogowym może być stosowany, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, system przerywanego czasu pracy według z góry ustalonego rozkładu, przewidującego nie więcej niż jedną przerwę w pr...

Art. 17. - zadaniowy czas pracy

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Janusz Fijałkowski
 • Przepływ ładunków w systemach logistycznych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

Art. 17. Do kierowców zatrudnionych w transporcie drogowym może być stosowany, w przypadkach uzasadnionych rodzajem wykonywanych przewozów lub ich szczególną organizacją, zadaniowy czas pracy, w którym zadania przewozowe ustala pracodawca...

Okresy prowadzenia pojazdów

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Janusz Fijałkowski
 • Przepływ ładunków w systemach logistycznych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

Okresy prowadzenia pojazdów, obowiązkowe przerwy w prowa-dzeniu i gwarantowane okresy odpoczynku kierowców wykonujących przewozy regularne, których trasa nie przekracza 50 km Do podstawowych przepisów regulujących przewozy na trasach nieprzekraczających 50 km należą: Dzienny czas prowadzenia pojaz...

Zadania logistyczne

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Janusz Fijałkowski
 • Przepływ ładunków w systemach logistycznych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 917

PDWYj PDWYk (palety) 11.080 oz 14.080 oz 18.840 oz PDWYk (opak.zbiorcze) ALTERNATYWNE WYJŚCIE jłpk Rys.2 Schemat cząstkowego (dla MRg) zadania logistycznego z wartościami dobowych natężeń strumieni przepływu ładunków na wejściu, w magazynie i na wyjściu z alternatywnym wyjściem jłpk PRWEj -...

Potoki do przewozów całopociągowych

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Jarosław Poznański
 • Technologia towarowych przewozów kolejowych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 357

potoki do przewozów całopociągowych do z A B C D E F G AG FG DF DE EG BD CD Raz A 0 10 20 20 10 30 10 100 B 20 0 60 10 30 120 C 40 50 0 10 20 10 5 5 140 D 20 0 10 20 50 E 10 0 20 30 F 10 0 20 5 35 G 5 5 0 10 10 15 45 AG 10 35 5 ...

Warunek konieczny marszrutyzacji - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Jarosław Poznański
 • Technologia towarowych przewozów kolejowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 448

Warunek konieczny marszrutyzacji Nierówność poniższą nazywa się warunkiem koniecznym, któremu musi zadośćuczynić struga wagonowa określonej relacji, aby zestawianie z niej wagonów pociągów relacji identycznej z relacją strugi było racjonalne, N Σ­­xΔt › δn gdzie: N - wielkość rozpatrywanej strugi ...

Intensywność nasycenia - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Ruch drogowy i miejski
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1491

Na początku sygnału zielonego pojazdy jada z intensywnością nasycenia i potem intensywność ta spada bo jedni skręcają w lewo inni w prawo i spowalniają ruch sygnał ten jest potrzebny do sprawdzania przepustowości skrętu w lewo relacji przeci...

Bazowa metoda koordynacji

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 644

Bazowa metoda koordynacji: * DANE WEJSCIOWE Liczba skrzyżowań w koordynowaniu gałęzi Zbiór odległości miedzy skrzyżowaniami Zbiór czasów syg. Zezwalających na poszczególnych skrzyżowaniach * ZAŁOŻENIA Na analizowanych skrzyżowaniach będzie istniało skrzyżowanie odniesienia, dla którego sygnał z...

Metoda PLC (Mieszano-całkowito liczbowa) - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

Metoda PLC (Mieszano-całkowito liczbowa) Metoda ta może rozwiązać podstawowe problemy: Synchroniczna skrzyżowań tak aby otrzymać wiązki o równych szerokościach i max. Sumie. Otrzymanie jednej z wiązek o max. Wartości i sumie wiązek była max. *ZMIENNE DECYZYJNE: - PREDKOSCI - DŁUGOSCI CYKLU *POZ...