Politechnika Warszawska - strona 238

Pytania z mikrobiologii

 • Politechnika Warszawska
 • dr Słomczyński
 • Mikrobiologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1141

*opisowe: zaproponować oznaczenie aktywności właściwej enzymu kat. reakcje A-B, wiedząc że jest to proces beztlenowy, znając C, który może zastąpić koenzym i dający barwny produkt tej reakcji (chodziło o coś podobnego do testu TTC ) Do 12 probówek dodać x ml wyciągu komórkowego (uzyskanego przez w...

Ogólne zasady prowadzenia pociągu

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

Ogólne zasady prowadzenia pociągu w ruchomym odstępie drogi za pomocą sygnałów nadawanych z Centrum Sterowania Radiowego (CSR) są następujące: Linia kolejowa nie jest wyposażona w klasyczne urządzenia przytorowe zapewniające bezpieczne odstępy między pociągami, w szczególności nie istnieją odcinki ...

Podstawowe funkcje realizowane przez system

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

podstawowe funkcje realizowane przez system System ETCS jest systemem klasy ATC, jego ideą jest wybór najbardziej restrykcyjnego statycznego profilu prędkości, obliczenie profilu dynamicznego i kontrola przestrzegania ograniczeń z niego wynikających. Statyczny profil prędkości - jest wykresem prędk...

Polecenia dyspozytora i obieg informacji w systemie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Polecenia dyspozytora i obieg informacji w systemie Dyspozytor CD za pomocą komputerowych urządzeń kierowania ruchem może wydawać dyżurnym ruchu standardowe polecenia dotyczące: czasowego zatrzymania ruchu, zmiany kolejności pociągów, zam...

Powiązanie urządzeń SBL z urządzeniami stacyjnymi

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 35
Wyświetleń: 532

Powiązanie urządzeń SBL z urządzeniami stacyjnymi Powiązanie urządzeń blokady z urządzeniami sterowania ruchem na sta­cjach obejmuje: uzależnienie wskazań semaforów stacyjnych i liniowych, sygnalizację zbliżania się pociągu do stacji i oddalania się od niej, samoczynność przejazdu przez stację, ...

Poziom 1 ERTMS

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 14
Wyświetleń: 847

Poziom 1 ERTMS/ETCS przewiduje trzy warianty wyposażenia. Poziom 1 bez uaktualnienia opiera się na transmisji do pojaz­du zezwoleń na jazdę wydawanych przez sygnalizatory świetlne. Do sygnali­zatora za pośrednictwem interfejsu dołączana jest przełączalna balisa znajdują­ca się w torze, która przeka...

Projektowanie nastawnicy komputerowej dla danej stacji

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

Projektowanie nastawnicy komputerowej dla danej stacji Producent systemu oferuje inwestorowi zamawiającemu i użytkownikowi nastawnicę komputerową jako system uniwersalny i dostosowany do potrzeb danej stacji. Wymaga to przygotowania danych o układzie torowym, dobrania właściwej konfiguracji urządze...

Przekaźnikowa blokada typu Eac

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1757

Przekaźnikowa blokada typu Eac Blokada Eac jest obecnie szeroko stosowana w kolejnictwie polskim. Ze względu na dwużyłowe połączenie kablem zależnościowym posterunków odstępowych między sobą i między stacjami a najbliższymi posterunkami nazywana blokadą dwuprzewodową. Przekaźniki włączone do układu...

Przeznaczenie systemu - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

PRZEZNACZENIE SYSTEMU System SOP-2 przeznaczony jest do stosowania na liniach metra jako system pomocniczy w prowadzeniu pociągu przez maszynistę. Zasadniczym zadaniem systemu jest techniczne wspomaganie maszynisty przy ograniczaniu prędkości pociągu do wartości dopuszczalnej w danej sytuacji rucho...

Sterowanie ruchem kolejowym - pytania

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

1) Sposób zapewniania bezpiecznej (fail-safe) pracy nastawnic komputerowych. 2) Obieg informacji i czynności dyżurnego ruchu przy włączaniu kierunku samoczynnej blokady liniowej typu Eac. 3) Zasady tworzenia i funkcje realizowane w Centrum ...