Politechnika Warszawska - strona 237

Właściwości fizyczne drewna - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 14
Wyświetleń: 889

Właściwości fizyczne drewna Barwa drewna Barwa drewna zależy przede wszystkim od warunków klimatycznych, w których wzrastało drzewo. W ramach tego samego gatunku może występować duże zróżni­cowanie odcieni. Barwa drewna ulega zmianie w wyniku działania wilgoci i światła. Zmiana barwy może być równ...

Właściwości mechaniczne drewna - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1253

Właściwości mechaniczne drewna Uwagi wstępne Ze względu na anizotropowość drewna, charakterystyki wytrzymałościowe określa się oddzielnie dla kierunku wzdłuż włókien, prostopadle do nich i ukośnie do nich. Uwzględnia się także kierunek poprzeczny, styczny i promieniowy w stosunku do słojów przekro...

Wady i zalety drewna - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 84
Wyświetleń: 854

Wady i zalety drewna Drewno jest materiałem o nierównomiernej budowie. Jego wygląd oraz właściwo­ści fizyczne i mechaniczne zmieniają się w zależności od układu włókien. Drewno jako materiał budowlany ma zarówno wiele zalet jak i wad. Do zalet można zaliczyć [18], [25], [31], [32]: • mały ciężar ...

Wiadukt Olłas w Espoo - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

Wiadukt Olłas w Espoo, około 20 km na zachód od Helsinek Obiekt wybudowano w 1997 roku z przeznaczeniem dla ruchu pieszego i rowero­wego (rys. 6.125 i 6.126) [172]. Ze względu na dobre warunki gruntowe (możliwość posadow ienia na skałach) zapropon...

Wilgotność drewna - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 805

Wilgotność drewna Wilgotność drewna jest miarą zawartości wody w odniesieniu do masy suchej. W świeżo ściętym drzewie, w zależności od gatunku, wartość ta kształtuje się w gra­nicach od 50 do 150%. W procesie suszenia na wolnym powietrzu drewno może osiągnąć wilgotność rzędu kilkunastu procent. Tę ...

Wkręty do drewna - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 693

Wkręty do drewna - są stosowane podobnie jak gwoździe do mocowania ele­mentów pomostu i elementów wyposażenia np. poręczy Minimalna średnica stosowanych wkrętów nie powinna być mniejsza niż 8 mm. Wkręty należy osadzać w nawierconych otworach o średn...

Wkręty obciążone osiowo - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

Wkręty obciążone osiowo W przypadku połączeń na wkręty obciążone osiowo należy sprawdzać następujące modele zniszczenia: - nośność na wyrwanie gwintowanej części wkrętu, - dla wkrętów stosowanych w kombinacji z blachami stalowymi nośność na rozerw...

Mikroskopia elektronowa - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Górski
 • Analityczne metody instrumentalne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 826

1. Napisz definicje (2pkt) a) zdolności rozdzielczej - najmniejsza odległość dwóch punktów jeszcze rozróżnialnych. W mikroskopii jest to średnica wiązki elektronów b) głębi ostroś...

Potencjometria - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Górski
 • Analityczne metody instrumentalne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1372

POTENCJOMETRIA Pomiar potencjometryczny elektroda referencyjna SEM elektroda wskaźnikowa Roztwór badany E = f(aanalit) HISTORIA ELEKTROD JONOSELEKTYWNYCH Źródła informacji • • • • • • • • J.R.D. Thomas, Analyst, 119, 203 (1994) M.S. Frant, Analyst, 119, 11 (1994) M.S. Frant, J...

Analityczne metody instrumentalne - zaliiczenie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Górski
 • Analityczne metody instrumentalne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 924

Potencjometria: Metoda bazująca na pomiarze siły elektromotorycznej ogniwa zbudowanego z dwóch elektrod: wskaźnikowej (potencjał zależy od aktywności badanego jonu w próbce) i porównawcza (potencjał jest stały) zanurzonych w badanym roztworze SEM=Ew-Ep Pierwsze zastosowania: Fluoryzacja wody (F-I...