Politechnika Warszawska - strona 235

Rozwój mostów drewnianych w dziejach ludzkości - wykład - Most Ponińsk...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2849

Rozwój mostów drewnianych w dziejach ludzkości cz 5 W 1754 roku Grubenmann otrzymał zlecenie na wybudowanie mostu przez Ren w Szafuzie (rys. 2.29). Szerokość Renu w tym miejscu wynosiła 120 m. W środku nurtu stał częściowo zburzony kamienny filar, pozostałość poprzedniego mostu. Grubenmann najpierw...

Siła dyfuzji - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595

Siła dyfuzji Wnikanie na zasadzie sił dyfuzji polega na wzajemnym mieszaniu się ze sobą dwóch cieczy o różnych stężeniach, aż do momentu wyrównania się ich poziomów. W drewnie zjawisko dyfuzji zachodzi wyłącznie wtedy, gdy wilgotność drewna jest wyższa od punktu nasycenia włókien tj. 28% i w naczyn...

Sklejka budowlana - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1309

Sklejka budowlana Nazwą sklejka określa się płyty sklejane warstwowo z nieparzystej liczby fornirów jednakowej lub różnej grubości, w których włókna drewna w przyległych do siebie warstwach przebiegają pod

Sklejka z fornirów pokrytych bakelitem - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

Sklejka z fornirów pokrytych bakelitem Ten rodzaj sklejki jest wykonywany z fornirów pokrytych żywicą syntetyczną i skle­janych, podobnie jak sklejka budowlana, z prostopadłym ukierunkowaniem warstw przyległych, w prasach pod ciśnieniem 3,0 4- 3,5...

Specyfika konstrukcji ramowych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 35
Wyświetleń: 546

Specyfika konstrukcji ramowych, kratownicowych i łukowych W EN 1995-1-1, w rozdziale 5.4, zawarto wymagania dotyczące zasad projektowa­nia takich konstrukcji. Przy opracowywaniu modeli obliczeniowych, a co za tym idzie i w obliczeniach sil wewnętrznych należy uwzględniać: • odkształcenia elementów...

Specyfika konstrukcji zespolonych typu drewno-beton - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1022

Specyfika konstrukcji zespolonych typu drewno beton Jednym z kierunków rozwoju drewnianych konstrukcji mostowych są mosty zespo­lone składające się dźwigarów z drewna klejonego i pomostu betonowego. Takich konstrukcji wybudowano na świecie ciągle ...

Specyfika pomostów z drewna sprężonego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1064

Specyfika pomostów z drewna sprężonego Analiza statyczna takich konstrukcji powinna stosować następujące procedury obliczeniowe (patrz także rozdział 6.2.1.2 i 6.2.2.3): • teorii płyt ortotropowych, • zamodelowaniu płyty pomostu jako rusztu, • zamodelowaniu płyty pomostu jako belki lub zestawu ...

Stężenia Obliczenia - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 42
Wyświetleń: 476

Stężenia Obliczenia Uwagi ogólne Pod pojęciem stężeń należy rozumieć wszelkiego rodzaju elementy konstrukcyjne, których zadaniem jest zabezpieczenie przed utratą stateczności (wyboczeniem). nadmiernymi ugięciami, zapewnienie równomiernego rozkładu obciążeń, przej­mowanie obciążenia wiatrem, a takż...

Stężenia - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1428

Stężenia Dźwigary mostów drewnianych mają stosunkowo dużą wysokość przy małej szero­kości podparcia. Wystarczą więc małe wartości sił poziomych (wiatr, boczne uderze­nia kół taboru itd.), aby utraciły stateczność [3], [10]. Jest to szczególnie istotne w prze­krojach podporowych, które współuczestni...

Stan graniczny drgań - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 49
Wyświetleń: 532

Stan graniczny drgań Uwagi wstępne Działanie obciążeń wiatrem, ruchem pieszych i ruchem pojazdów, obecnie głów­nie kołowych, a kiedyś także kolejowych wywołuje „odpowiedź" dynamiczną mo­stów drewnianych. Należałoby dodać jeszcze oddz...