Politechnika Warszawska - strona 232

Płyty pilśniowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630

Płyty pilśniowe Płyty pilśniowe produkuje się z odpadów drewna iglastego rozwłóknionego z do­datkiem lub bez dodatku środków chemicznych. Rozróżnia się płyty porowate nie prasowane (P). t...

Płyty wiórowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

Płyty wiórowe Płyty wiórowe są produkowane z wiór drzewnych łączonych ze sobą pod ciśnie­niem w podwyższonej temperaturze, przy zastosowaniu klejów syntetycznych. Rozróżnia się płyty płasko prasowane i płyty wytłaczane pełne lub pustakowe. ...

Pale drewniane - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1225

Pale drewniane Pale drewniane są przeważnie wykonywane z okorowanych okrąglaków sosnowych lub dębowych, o średnicy nie mniejszej niż 20 cm (w najcieńszym miejscu) (rys. 4.27). Pal do wbijania musi być odpowiednio przygotowany. Oprócz okorowania i ob­cięcia sęków koniecznie jest zaostrzenie (na dłu...

Połączenia belek klejonych z cienkimi środnikami - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 182

Połączenia belek klejonych z cienkimi środnikami lub cienkimi pasami Kluczowym elementem belek klejonych z cienkimi środnikami bądź pasami są stężenia, wykonywane jako mechaniczne. Najważniejszym czynnikiem, którego wpływ na pracę takiego złącza należy zbadać, jest poślizg. Obliczenia powinny być ...

Połączenia ciesielskie - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1960

Połączenia ciesielskie Połączenia ciesielskie służą do łączenia elementów drewnianych już od najdawniej­szych czasów [1J, [2], [8], [9], [10], [13], [16], [18], [24], [30], [31], [35], [37], [40]. [41], [42], [45], [46], [47], [49]. Mają one niewielką nośność, a ich wykonanie jest praco­chłonne. Ta...

Połączenia desek na długości elementu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 35
Wyświetleń: 952

Połączenia desek na długości elementu Technologia wytwarzania drewna klejonego umożliwia kształtowanie elementów konstrukcyjnych o dowolnej długości, w tym również o długości przekraczającej długość tarcicy. Jest to możliwe dzięki łączeniu na dług...

Połączenia i styki z udziałem łączników - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

Połączenia i styki z udziałem łączników Uwagi ogólne Projektowanie połączeń i styków w konstrukcjach drewnianych może odbywać się na dwa sposoby. Albo zgodnie z zasadami podanymi w EN 1995-1-1 [216] oraz EN 1995-2 [218] albo po przeprowadzeniu badań zgodnie z EN 1075 [260], EN 1380 [265], EN 1381 ...

Połączenia klejone - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 35
Wyświetleń: 945

Połączenia klejone Połączenia wyłącznie klejone można stosować w obiektach mostowych mniej ob­ciążonych, przede wszystkim w mostach prowizorycznych, kładkach dla pieszych oraz znajdujących się w ciągu dróg lokalnych, gospodarczych czy leśnych. Nie na­leży ich stosować w mostach kolejowych.

Połączenia na gwoździe płyt z elementami drewnianymi - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721

Połączenia na gwoździe płyt z elementami drewnianymi Minimalne rozstawy gwoździ we wszystkich typach połączeń na gwoździe typu pły­ta - element drewniany należy przyjmować tak jak podano w tablicy 8-17 i pomno­żyć przez współczynnik 0,85. Natomiast...

Połączenia na gwoździe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2653

Połączenia na gwoździe Uwagi ogólne Zgodnie z EN 1995-2 [218] w konstrukcjach mostowych można stosować połącze­nia na gwoździe, ale tylko, gdy są one obciążone poprzecznie. Nie wolno stosować połączeń na gwoździe obciążone osiowo. W następnych podrozdziałach przedsta­wiono zasady obliczeń połączeń...