Politechnika Warszawska - strona 219

Kinetyka i elektrochemia-pytania

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Tadeusz Hofman
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1631

Kinetyka i elektrochemia Wyprowadź rownanie kinetyczne dla łańcuchowej reakcji Christiansena syntezy bromowodoru. Podać sens fizyczny kinetycznego współczynnika aktywności, jego zastosowanie i wzór wiążący go z siłą jonową roztworu. Opisz etap transportowy i kinetyczny reakcji chemicznej na konta...

Równowaga ciecz-ciało stałe-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Tadeusz Hofman
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 609

Równowaga ciecz-ciało stałe Równanie której krzywej wziąć do obliczeń? Pojawia się często problem policzenia temperatury na krzywej likwidusu (np. gdy zostajemy poproszeni o policzenie najwyższej temperatury, w której może istnieć faza stała przy danym ułamku molowym lub rozpuszczalności w zada...

Hydroliza soli. Roztwory buforowe-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Irena Celina Gorzkowska
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2135

Katedra Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego PW Przedmiot: Laboratorim z Chemii Temat ćwiczenia: Hydroliza soli. Roztwory buforowe. Data: 2004 11 05 Grupa: B2 Skład zespołu: Kałużny Wojciech Marta Kornowska 4.2.2.1. 4.2.2.2. 4.2.2.3. 4.2.3.1.a) 4.2.3.1.b) 4.2.3.2. Praca z...

Program laboratorium biotechnologia 2010

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Irena Celina Gorzkowska
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

Katedra Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego Warszawa, 2010.01.25. PROGRAM ZAJĘĆ PRZEDMIOTU "LABORATORIUM CHEMII OGÓLNEJ I NIEORGANICZNEJ" DLA STUDENTÓW DRUGIEGO SEMESTRU WYDZIAŁU CHEMICZNEGO KIERUNKU BIOTECHN...

Funkcjonowanie ekosystemów-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Narożniak-Rutkowska
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 644

Funkcjonowanie ekosystemów Aleksandra Kruk Struktura sieci troficznej i przepływ energii w ekosystemie Sieć troficzna-schemat przedstawiający za pomocą strzałek kierunek przepływu materii i energii. Składa się z wyodrębnionych kanałów prz...

Gatunek-referat

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Narożniak-Rutkowska
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 651

Na temat istnienia gatunku wśród biologów istnieją dwie tezy: Pierwsza z nich zaprezentował Józef Nusbaum-Hilarowicz.Twierdził iż obiektywnie istnieją tylko osobniki, natomiast gatunek jest formą abstrakcyjnie stworzoną przez umysł ludzki. Pogląd ten nie przyjął się w świecie nauki Druga z nich po...

Funkcje gleby-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Narożniak-Rutkowska
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1064

Funkcje gleby -przyczynia się do produkcji biomasy roślinnej stanowiącej źródło pokarmu dla ludzi oraz zwierząt -uczestnicząc w obiegu materii i energii akumuluje substancje organiczne w postaci próchnicy glebowej -stanowi naturalny filtr (dzięki właściwością buforowym) zatrzymujący lub unieruc...

GMO-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Narożniak-Rutkowska
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 784

Stosowanie modyfikacji genetycznych w rolnictwie stwarza możliwośc wyhodowania upraw odpornych na choroby grzybicze, ataki szkodników, czy tez działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych i środowiskowych. Jednak wśród opinii publicznej istn...

Odra-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Narożniak-Rutkowska
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

ODRA Odra jest rzeka o bardzo dużym znaczeniu nie tylko dla Polski, ale także i dla Europy. Możemy o niej powiedziec iż stanowi: Jedną z wikszych trasgranicznych rzek w Europie drugą co do wielkości rzek w Polsce jedną ważniejszych rzek uchodzących do Bałtyku Obszar jej

Łuki wiotkie z opartymi na nich sztywnymi belkami - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749

Łuki wiotkie z opartymi na nich sztywnymi belkami Łuki wiotkie mogą pracować tylko w połączeniu z belkami usztywniającymi. Prze­noszą wówczas tylko siły ściskające (zwykle od ciężaru własnego konstrukcji), mo­menty zginające (głównie od obciążenia ruchomego) i siły poprzeczne. Rozpór łuku najczęści...