Politechnika Warszawska - strona 218

Podać znane rodzaje podparcia belek i jakie warunki brzegowe s_ zwi_za...

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Bogdan Sowiński
 • Mechanika stosowana
Pobrań: 196
Wyświetleń: 6307

Podać znane rodzaje podparcia belek i jakie warunki brzegowe są związane z tymi podparciami. Podporą belki nazywamy jej zamocowanie. W teorii belek Bernoulliego-Eulera występują następujące rodzaje podpór: podpora sztywna (utwierdzenie), dająca reakcje w kierunkach poprzecznym i równoległym do osi...

Przesunięcie możliwe i niemożliwe

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Bogdan Sowiński
 • Mechanika stosowana
Pobrań: 28
Wyświetleń: 966

Przesunięcie możliwe i niemożliwe, prędkość zgodna z więzami: Załóżmy, że punkt materialny ma pozostawiać ślad na pewnej powierzchni S i znajduje się w punkcie A tej powierzchni. Przesuńmy punkt z położenia A do B. Przesunięcie AB nazywam...

Zasada zachowanie pędu

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Bogdan Sowiński
 • Mechanika stosowana
Pobrań: 70
Wyświetleń: 847

zasada zachowanie pędu, krętu i równoważności energii kinetycznej i pracy Zasada zachowania pędu- Jeżeli na jakiś układ ciał nie działają siły (oddziaływania) zewnętrzne, wtedy układ ten ma stały pęd. Czyli, zapisując to wzorami: je...

Metody matematyczne w transporcie - pytania 1

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Jacek Skorupski
 • Metody matematyczne
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1316

Termin I W modelu ekonomicznej wielkości partii z upustami cenowymi optymalna wielkość partii: Może wystąpić w dowolnym przedziale cenowym Jak wyznaczamy wartość funkcji kary w modelu ekonomicznej wielkości partii z wieloma produktami: Metodami numerycznymi W modelach ekonomicznej wielkości part...

Metody matematyczne w transporcie - pytania 2

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Jacek Skorupski
 • Metody matematyczne
Pobrań: 273
Wyświetleń: 819

Termin II W dynamicznych modelach deterministycznych TZ, czas między zamówieniami jest: Stały, gdyż wielkość zamawianej partii jest stała W modelu ekonomicznej wielkości partii z niedoborami, wielkość zamawianej partii nie zależy od: Jednostkowego kosztu zakupu W systemie masowej obsługi liczba ...

Metody matematyczne w transporcie - pytania 3

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Jacek Skorupski
 • Metody matematyczne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1008

Termin III W probabilistycznym modelu TZ koszt niedopasowania zamówienia do zapotrzebowania nie zależy: Od jednostkowego kosztu zakupu Metoda eliminacji dominant polega na: Usunięciu strategii zdominowanych W dynamicznych modelach deterministycznych TZ , wielkość zamówienia jest: Stała, gdyż ta...

Biologia komórki - kolokwium - Elementy morfotyczne krwi

 • Politechnika Warszawska
 • dr Elżbieta Parol
 • Biologia komórki
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1596

Porównanie mejozy i mejozy jest na mailu :) W metafazie mitozy chromosomy podzielone są na 2 chromatydy; chromatydy ustawiają się w płaszczyźnie równikowej wrzeciona karikinetycznego. Crossing - o...

Całkowanie równań kinetycznych-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Tadeusz Hofman
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 679

Całkowanie równań kinetycznych Przygotował: Kamil Paduszyński © 2010 (c) Kamil Paduszyński 2010 1 PROBLEM Rozważamy reakcję chemiczną, np. A + 2B = C Pytania: ● Jakie jest równanie kinetyczne dla tej reakcji? ● Jak całkować równanie kinetyczne? ● Jaki jest rząd tej reakcji? ● Jaka jest w...

Przemiana gazów rzeczywistych-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Tadeusz Hofman
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 658

Materiały pomocnicze. Kamil Paduszyński © 2010 PRZEMIANY GAZÓW RZECZYWISTYCH KOMENTARZ OD AUTORA Należy pamiętać, że wszystkie związki termodynamiczne, które stosowaliśmy do opisu przemian gazów doskonałych i faz skondensowanych (pochodne odczytywane z tablic Brigdmana) są związkami OGÓLNYMI (...

Projektowanie ogniw na podstawie równania reakcji-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Tadeusz Hofman
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1015

© Kamil Paduszyński 2010 Biotechnologia r.a. 2009/10 Materiał pomocniczy PROJEKTOWANIE OGNIW NA PODSTAWIE RÓWNANIA REAKCJI mgr inż. Kamil Paduszyński Wszelkie prawa zastrzeżone © Kamil Paduszyński 2010 Warszawa, 3 czerwca 2010 r. ...