Politechnika Warszawska - strona 209

Na czym polega przygotowanie pociągu do jazdy

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 847

Na czym polega przygotowanie pociągu do jazdy? Przygotowanie pociągu do jazdy obejmuje: ● zestawienie składu pociągu zgodnie z parametrami określonymi w wewnętrznym rozkładzie jazdy oraz zgodnie z przepisami zarządcy infrastruktury i przewo...

Technologia i organizacja przewozów samochodowych - test 11

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Mariusz Jacek Wasiak
 • Technologia i organizacja przewozów samochodowych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 259

Licencja na podjęcie i wykonywanie transportu drogowego udzielana jest: Niezależnie od sytuacji finansowej przedsiębiorcy Pod warunkiem, że niezależnie od zakresu wnioskowanej działalności przedsiębiorca zatrudni kierowców oraz posiada pojazdy spełniające pewne wymagania. Pod warunkiem, że dyspon...

Technologia i organizacja przewozów samochodowych - test 23

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Mariusz Jacek Wasiak
 • Technologia i organizacja przewozów samochodowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 280

Spełnienie wymogu zdolności finansowej przedsiębiorcy wykonującego zawód przewoźnika drogowego: musi być sprawdzane jedynie podczas rozpatrywania wniosków o wydanie lub zmianę zezwolenia na wykonywania zawodu przewoźnika drogowego, zwyczajowo może być wykazywane za pomocą zabezpieczenia, takiego j...

Korzyści zarządzania przez jakość

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Mirosław Nader
 • Systemy zarządzania jakości w transporcie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686

Korzyści zarządzania przez jakość Przeprowadzone badania pokazują, że firmy posiadające certyfikowany system zarządzania są bardziej konkurencyjne od innych przedsiębiorstw w branży. W gronie znaczących korzyści znajdują się: a) k...

Szkolenia zewnętrzne

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Mirosław Nader
 • Systemy zarządzania jakości w transporcie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1190

Szkolenia zewnętrzne: Zaletą tego rozwiązania jest szybkie zapoznanie pracowników z normą, co zazwyczaj zwiększa zaangażowanie pracowników w proces budowy systemu, Umożliwia wymianę doświadczeń z trenerem prowadzącym szkolenia i wyjaśnienie wątpliwości związanych z przeniesieniem wymagań normy do f...

Cyfrowe systemy sterowania - arbitraż

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Andrzej Kochan
 • Cyfrowe systemy sterowania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 777

Do czego wykorzystywany jest arbitraż? Dowolny kontroler CAN może rozpocząć transmisję kiedy wykryje stan bezczynności magistrali. Może to doprowadzić do sytuacji, że dwa lub więcej kontrolerów zaczną transmitować wiadomość w tym samym czasie. Mechanizm arbitrażu rozstrzyga której wiadomości należy...

Etapy procesu sterowania przy pomocy zbiorów rozmytych

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Andrzej Kochan
 • Cyfrowe systemy sterowania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 721

Wypisz etapy procesu sterowania przy pomocy zbiorów rozmytych. Rozmywanie na etapie rozmywania wykonywane są obliczenia stopnia przynależności do poszczególnych zbiorów rozmytych wartości wejść wartości „ostre” przekształcane są na wartości...

Języki oprogramowania stosowane w automatyce

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Andrzej Kochan
 • Cyfrowe systemy sterowania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 770

Wymień języki oprogramowania stosowane w automatyce. LD -ladder diagram - język drabinkowy, graficzny język dla równań logicznych, efekt doświadczeń techniki przekaźnikowej, FBD - funcion block diagram - diagram bloków funcyjnych, język graficzny, funkcje zapisywane w postaci bloków, bloki mają za...

Parametry czasowe zadania

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Andrzej Kochan
 • Cyfrowe systemy sterowania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 910

Wymień i opisz parametry czasowe zadania wykonywanego w czasie rzeczywistym. Parametry czasowe zadania: czas uruchomienia (opóźnienie przerwań?) - czyli czas od wygenerowania przerwania do rozpoczęcia wykonywania zadania. Opóźnienie musi być zgodne z wymaganiami aplikacji i musi być przewidywalne....