Politechnika Warszawska - strona 208

Inteligentne Systemy Transportowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 49
Wyświetleń: 931

Czym są „Inteligentne Systemy Transportowe” i w jakim celu się je stosuje. ITS to zaawansowane aplikacje, które - choć same w sobie są tylko nośnikami informacji - mają na celu świadczenie innowacyjnych usług związanych z różnymi rodzajami transportu i zarządzaniem ruchem oraz pozwalają na lepsze i...

Jakie są priorytetowe działania ITS w Polsce

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

Jakie są priorytetowe działania ITS w Polsce. osiągnięcie interoperacyjności ITS na szczeblu krajowym i Wspólnotowym, opracowanie modelu KA ITS zapewnienie sprawnego funkcjonowania transportu miejskiego, bez korków ulicznych, dzięki po...

Jakie znasz projekty ITS w Polsce

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644

Jakie znasz projekty ITS w Polsce. Bydgoszcz System Sterowania Ruchem Gdańsk, Gdynia, Sopot Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR Gliwice Rozbudowa Systemu Detekcji wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych Kalisz Zintegrowany System Zarządzania Ruchem Drogowym Komunika...

Na czym polega działanie podsystemu zarządzania miejscami parkingowymi...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 21
Wyświetleń: 504

Na czym polega działanie podsystemu zarządzania miejscami parkingowymi Systemy takie umożliwiają: monitorowanie wolnych miejsc parkingowych, wskazywanie drogi do miejsc parkingowych, pobieranie opłat za parkowanie, transmisję danych, zarządzanie błędami

Podaj obszar zainteresowań dziedziny inżynieria ruchu drogowego

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 14
Wyświetleń: 392

Podaj obszar zainteresowań dziedziny inżynieria ruchu drogowego badania i analizy ruchu charakterystyka uczestników procesu ruchu (pojazd, człowiek, droga) badania ruchu drogowego w skali makro: powstawanie ruchu, cel i powód podróży, zagospodarowanie terenu, transport zbiorowy w skali mikro: źr...

Podaj symptomy i przyczyny

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

Podaj symptomy i przyczyny „zapaści ruchowej” Symptomy: „zakorkowane” ciągi ulic i rejony miast Przepełnione parkingi i brak miejsc postojowych w centrach miast Niezapełnione w tym czasie parkingi i miejsca postojowe w rejonach peryfe...

Wymień cel generalny i znane ci szczegółowe cele

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

Wymień cel generalny i znane ci szczegółowe cele „Polityki Transportowej” dla Warszawy. Generalnym celem polityki transportowej w Warszawie jest realizacja strategii zrównoważonego rozwoju miasta poprzez stworzenie warunków dla sprawnego i bezpiecznego przemieszczania osób i towarów, przy zapewnien...

Wymień zalety i wady sygnalizacji świetlnej

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1918

Wymień zalety i wady sygnalizacji świetlnej. Zalety (zakładając, że sygnalizacja jest prawidłowo zaprogramowana): porządkowanie ruchu i ułatwianie poruszania się uczestnikom ruchu, zwiększanie wykorzystania przepustowości wlotów przez grup...

Cel kierowania i sterowania ruchem

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 350

Cel kierowania i sterowania ruchem. Cel kierowania i sterowania ruchem: zwiększenie przepustowości układu komunikacyjnego (w granicach określonych rozwiązaniami projektowymi, zasadami prawnymi, organizacyjnymi itd.) zwiększenie bezpieczeńs...