Politechnika Warszawska - strona 206

Całkowanie przez części i przez podstawienie-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Traczyk
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 924

Biotechnologia I sem. M.Twardowska Całki nieoznaczone 1 Całkowanie przez części i przez podstawienie. • Całkowanie przez części. Jeżeli funkcje u(x) i v(x) mają na pewnym przedziale ciągłe pochodne, to u(x)v (x)dx = u(x)v(x) − u (x)v(...

Całki oznaczone-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Traczyk
 • Matematyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1092

Biotechnologia I sem. M.Twardowska Całki oznaczone 1 Całki oznaczone. Równanie krzywej y = f (x), a x b β b S= Pole figury płaskiej ograniczonej krzywą i odpowiednimi odcinkami α β b l= |y(t)x (t)| dt S= f (x) dx a

Funkcje cyklometryczne-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Traczyk
 • Matematyka
Pobrań: 175
Wyświetleń: 798

M. Twardowska Funkcje cyklometryczne 1 Funkcje cyklometryczne Funkcje trygonometryczne sin x, cos x, tg x odwrotne). Z tego powodu zawężamy te funkcje Def: ...

Biologia-opracowanie pytań

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Traczyk
 • Matematyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1071

1. Łańcuch oddechowy 2. Transport pęcherzykowy Pęcherzyki transportujące transportują białka rozpuszczalne wraz z błoną z ER do aparatu Golgiego i stamtąd do innych miejsc przeznaczenia: - droga sekrecyjna prowadzi od biosyntezy białek...

Szeregi liczbowe-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Traczyk
 • Matematyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 539

M.Twardowska Szeregi liczbowe 1 Szeregi liczbowe. Def 1. Jeżeli dany jest ciąg (an ) liczb rzeczywistych, to możemy utworzyć ciąg: s1 = a1 , s2 = a1 + a2 , s3 = a1 + a2 + a3 , ..., n ak , sn = a1 + a2 + . . . + an = k=1 ...

ASM 2

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

ASM 2 - w Polsce zbieranie i analiza zapotrzebowań na przestrzeń powietrzną. analiza próśb o udostępnienie CDR; rozstrzyganie kolidujących próśb o przydział TSA, TRA lub CDR. rozstrzyganie konfliktów wynikających z nie dających si...

ASM 3

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

ASM 3 - w Polsce aktywacja i dezaktywacja elementów przestrzeni zawartych w AUP. uaktualnianie danych związanych z realizacją AUP. aktywacja, na prośbę użytkownika przestrzeni powietrznej, dodatkowych TSA nie kolidujących ze strukt...

Co jest obszar kontrolowany

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 203
Wyświetleń: 777

Co jest obszar kontrolowany? Obszar kontrolowany (CTA -  Control area - przestrzeń powietrzna kontrolowana rozciągająca się w górę od określonej granicy nad ziemią - co najmniej 200mAGL) w skład, którego wchodzą: a) rejo...

Co to jest PAłP

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

Co to jest PAŻP? Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest organem odpowiedzialnym za zarządzanie ruchem lotniczym w polskiej przestrzeni powietrznej Wzorem r...

Co to są strefy niebezpieczne i ograniczone w przestrzeni powietrznej

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 14
Wyświetleń: 357

Co to są strefy niebezpieczne i ograniczone w przestrzeni powietrznej. Strefy Niebezpieczne •Przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach, w której mogą odbywać się, w opublikowanych okresach czasu, działania niebezpieczne dla lotó...