Politechnika Warszawska - strona 204

Elektryczna energia potencjalna i potencjał-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Irma Śledzińska
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 602

Elektryczna energia potencjalna i potencjał Elektryczna energia potencjalna jest związana z rozmieszczeniem ładunków w przestrzeni. Jeśli w sąsiedztwie ładunku Q umieścimy (dodatni) ładunek próbny q, to doświadczy on działania siły o...

Fizyka-Testy 4

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Irma Śledzińska
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

1 Która z podanych jest jednostką natę enia pola elektrycznego: kgm2/Cs2, Nm/C, kgm/Cs, Cm2/s, N/C 2.Wyjaśnić, dlaczego naładowana kulka zawieszona na nitce będzie odchylać się w stronę metalowej uziemionej pionowej płaszczyzny 3. Dlaczego w metalu natę enie pola elektrycznego zawsze wynosi 0? ...

Zasada zachowania pędu-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Irma Śledzińska
 • Fizyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 616

Pęd Pędem ciała nazywamy iloczyn jego masy i jego prędkości. Pęd, podobnie jak prędkość, jest wielkością wektorową.   p  m v v m Zgodnie z powyższą definicją jednostką pędu jest kilogram razy metr na sekundę: [1kg*m/1s] Pędem całkowitym układu kilku ciał nazywamy sumę wektorową pędów po...

Chemia odpowiedzi 1

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż_. Janusz Zachara
 • Chemia ogólna i nieorganiczna
Pobrań: 644
Wyświetleń: 1883

Odpowiedzi: Pytanie 1. jednostka masy atomowej - 1/12 masy izotopu 12C jednostka ładunku elementarnego - jest to ładunek elektronu, najmniejszy dotychczas wykryty ładunek elektryczny. Wszystkie inne ładunki stanowią jego wielokrotność. Wartość 1,60217733 *10^-19 [C] liczby magiczne - Liczby prot...

Chemia pytania

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż_. Janusz Zachara
 • Chemia ogólna i nieorganiczna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2093

Pytania Wojnara Wyjaśnij pojęcia: jednostka masy atomowej, jednostka ładunku elementarnego, liczby magiczne, liczba masowa, mol, mas atomowa, liczba Avogadra, stała Faradaja Opisz leptony, bariony, mezony i kwarki W oparciu o podany fragmen...

Chemia ogólna i nieorganiczna-egzamin 1

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż_. Janusz Zachara
 • Chemia ogólna i nieorganiczna
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2030

Egzamin I, Podstawy Chemii 1. Jądro izotopu promieniotwórczego 233U ulega kolejno rozpadowi do izotopu toru 229Th a następnie do izotopu radu 225Ra. Określ typy przemian i napisz odpowiednie równania reakcji. Jaki rodzaj oddzi...

Całki niewłaściwe-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Traczyk
 • Matematyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

Biotechnologia I sem. M.Twardowska Całki niewłaściwe 1 Całki niewłaściwe. • Całka niewłaściwa funkcji f (x) na przedziale nieskończonym: ∞ ◦ na przedziale a, +∞) : T f (...

Szeregi liczbowe i szeregi potęgowe-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Traczyk
 • Matematyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 763

Biotechnologia I sem. M.Twardowska Szeregi liczbowe i funkcyjne 1 Szeregi liczbowe i szeregi potęgowe. ∞ • Warunek konieczny zbieżności szeregu: Jeżeli an jest zbieżny, to l...

Równania różniczkowe rzędu pierwszego-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Traczyk
 • Matematyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 455

Biotechnologia I sem. M.Twardowska Równania różniczkowe I rzędu. 1 Równania różniczkowe rzędu pierwszego • Równanie o zmiennych rozdzielonych: dy f (x) = . Rozwiązaniem jest dx g(y) g(y) dy = f (x) dx + C dy y • Równanie jedn...