Politechnika Warszawska - strona 203

Ładunek elektryczny-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Irma Śledzińska
 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 721

Ładunek elektryczny Materia zbudowana jest z atomów. Atom składa się z dodatnie naładowanego jądra atomowego (zbudowanego z dodatnie naładowanych protonów i nienaładowanych neutronów) oraz ujemnie naładowanych elektronów. Cechą charaktery...

Fizyka współczesna-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Irma Śledzińska
 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 812

Fizyka współczesna Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ELEMENTY FIZYKI WSPÓŁCZESNEJ Zjawisko fotoelektryczne Zjawisko fotoelektryczne polega na wybijaniu elektronów z metalu oświetlonego światłem. Pewnych własności tego zjawiska (na przykł...

Układ termodynamiczny-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Irma Śledzińska
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

Układ termodynamiczny Układ termodynamiczny – to ciało lub zbiór rozważanych ciał, w którym obok innych zjawisk (mechanicznych, elektrycznych, magnetycznych itd.) uwzględniamy zjawiska cieplne. Stan układu – charakteryzuje własności układu,...

Hydrostatyka-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Irma Śledzińska
 • Fizyka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1239

Hydrostatyka Hydrostatyka zajmuje się opisem mechaniki płynów w stanie spoczynku. Płynami będziemy nazywać tu zarówno ciecze, jak i gazy. Ciśnienie definiujemy jako stosunek siły F działającej prostopadle na powierzchnię S do wielkości tej powierzchni. siła ciśnienie p F S powierzchnia C...

Strumień indukcji magnetycznej-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Irma Śledzińska
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1057

Strumień indukcji magnetycznej Analogicznie do strumienia pola elektrycznego można zdefiniować strumień indukcji magnetycznej. Strumień indukcji magnetycznej jest wartością skalarną proporcjonalną do liczby lini sił pola magnetyczne...

Kinematyka-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Irma Śledzińska
 • Fizyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 812

Wektory Kinematyka Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wektory Wielkości fizyczne to skalary lub wektory. Skalar – wielkość określona przez wartość. Przykłady: ciśnienie, długość, gęstość. Wektor– wielkość określona przez wartość, kierun...

Ruch jednostajny po okręgu-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Irma Śledzińska
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

Ruch jednostajny po okręgu y W ruchu jednostajnym po okręgu prędkość punktu materialnego jest stała co do wartości, ale zmienia się jej kierunek. Kierunek prędkości jest zawsze styczny do okręgu będącego torem. Wartość prędkości jest ...

Optyka1-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Irma Śledzińska
 • Fizyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 686

Optyka 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Optyka I Światło to fala elektromagnetyczna (rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektrycznego i magnetycznego), która w próżni propag...

Pole magnetyczne-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Irma Śledzińska
 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686

Pole magnetyczne Pole magnetyczne jest nierozerwalnie związane z polem elektrycznym. W zależności od układu odniesienia to samo zjawisko może być postrzegane jako efekt działania pola elektrycznego bądź magnetycznego. O ile pole elektryczne wytwarzane jest przez ładunki, o tyle pole magnetyczne ...

Praca-grawit

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Irma Śledzińska
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595

Praca  Rozważmy sytuację, gdy w krótkim czasie działająca siła F spowodowała przemieszczenie ciała o bardzo małą  wielkość s Pracę wykonaną przez siłę przy takim przemieszczeniu definiujemy jako iloczyn skalarny wektora siły i wektora przemieszczenia   W  F  s Jednostką pracy jes...