Politechnika Warszawska - strona 202

Zakres badań geotechnicznych na potrzeby realizacji obiektu mostowego ...

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 420

Zakres badań geotechnicznych na potrzeby realizacji obiektu mostowego Badania na potrzeby budowy obiektów mostowych dzieli się na trzy etapy: - badania rozpoznawcze, - badania podstawowe - wykonywane na etapie przygotowywania inwestycji - pro­jektu koncepcyjnego, wstępnego, projektu budowlanego, ...

Zasady ustawiania obciążenia taborem samochodowym - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1960

Zasady ustawiania obciążenia taborem samochodowym Obciążenie taborem samochodowym ustawia się wyłącznie na jezdni mostów dro­gowych. Wyjątek stanowią obiekty drogowo - tramwajowe, z wbudowanym toro­wiskiem, na których obciążenie taborem samochodow...

Zasady ustawiania obciążenia - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 483

Zasady ustawiania obciążenia Obciążenie zasadniczo ustawia się w osi projektowanych torów, z tym, że jeśli tor jest ułożony na podsypce, należy uwzględnić ewentualne przesunięcie osi toru o ± 0,10 m. Tor obciąża się zarówno obciążeniem siłami skup...

Zasady wyznaczania sił wewnętrznych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1337

Zasady wyznaczania sił wewnętrznych Przystępując do obliczeń statycznych trzeba najpierw rozstrzygnąć, czy w trakcie wykonywania obiektu będzie zmieniał się model obliczeniowy. Jeżeli tak, to dla poszczególnych faz budowy trzeba określić odpowied...

Ścieżki równowagi granicznej konstrukcji prętowych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 917

Ścieżki równowagi granicznej konstrukcji prętowych Na rysunku 5.8 przedstawiono poglądowo różne ścieżki równowagi statycz­nej ustrojów prętowych oraz wzajemne relacje między metodami analizy kon­strukcji, z których się obecnie korzysta. Opisano poszczególne ścieżki rów­nowagi statycznej, podając pr...

Warstwowa budowa lasu-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Narożniak-Rutkowska
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1484

Warstwowa budowa lasu, rezultat konkurencji biologicznej roślin o światło, prowadzący do maksymalnego wykorzystania przestrzeni przez poszczególne gatunki będące przedstawicielami różnych form życiowych. W strefie umiarkowanej, gdzie zaznacza się rytmika oświetlenia w związku z okresową bezlistn...

Silnik cieplny-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Irma Śledzińska
 • Fizyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 630

Silnik cieplny W silnikach (maszynach) cieplnych ciepło zamieniane jest na pracę. Elementami silnika są: źródło ciepła (grzejnik) o temperaturze T1, chłodnica o temperaturze T2 i substan...

Drgania harmoniczne-opracowanie - Ruch harmoniczny

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Irma Śledzińska
 • Fizyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 910

Drgania harmoniczne O oscylatorze harmonicznym możemy mówić wtedy, kiedy siła hamująca działa proporcjonalnie do wychylenia z położenia równowagi. Równanie ruchu ma wtedy postać: d 2x 2  0 x  0 2 dt Pierwszy wyraz to zapisane różniczkowo przyśpieszenie ciała a. W drugim wyrazie występuje...

Siła, zasady dynamiki -opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Irma Śledzińska
 • Fizyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 504

Siła. Zasady dynamiki Siła jest wielkością wektorową. Posiada określoną wartość, kierunek i zwrot. Jednostką siły jest niuton (N).  F A 1N  1 kg  m s2  Siła F przyłożona jest do ciała w punkcie A, jej kierunek oraz zwrot wskazuje st...

Fizyka-egzamin1

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Irma Śledzińska
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

Egzamin 2009 I termin 1. Jak porusza się srodek masy kulek na rys. 1? Oblicz wartość prędkości środka masy. Czy ma na nią wpływ czy zderzenie jest sprę yste czy nie? 2. Lokomotywa o masie M ciągnie wagon o masie m z siłą F. Narysować wszystkie siły działające na lokomotywę i na wagon, zaniedbuj...