Politechnika Warszawska - strona 194

Obciążenie oporami łożysk - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

Obciążenie oporami łożysk Opory łożysk są wywołane siłami tarcia lub oporami odkształceń elementów ło­żysk. Siły tarcia w łożyskach są efektem ruchów konstrukcji spowodowanej prze­mieszczeniem i deformacjami wywołanymi obciążeniem użytkowym, zmianami tem­peratury itp. W szczególności przemieszczen...

Obciążenie poręczy i barier ochronnych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 280
Wyświetleń: 4039

Miofilamenty cienkie są zbudowane z dwóch skręconych względem siebie łańcuchów globularnych cząsteczek G aktyny.G aktyna istnieje w różnych postaciach: α, β, γ. Na powierzchni podwójnego łańcucha znajdują się białka regulacyjne (recepcyj...

Obciążenie zastępcze w przypadku obciążonego naziomu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1848

Obciążenie zastępcze w przypadku obciążonego naziomu Jeśli na klinie odłamu znajduje się obciążenie ruchome, to w obliczeniach przyjmu­jemy, ze rozchodzi się ono z miejsca przyłożenia symetrycznie przez warstwy sprę­żyste nawierzchni sztywnych i podatnych pod kątem 45° oraz przez ośrodek grunto­wy ...

Obliczanie hydrauliczne mostów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2324

Obliczanie hydrauliczne mostów Obliczenia hydrauliczne obejmują: - ustalenie przepływu miarodajnego Q i odpowiadającej mu rzędnej z„„ - wyznaczenie minimalnego światła mostu dla przyjętych warunków oraz określe­nie minimalnej rzędnej spodu konstrukcji

Obliczanie przepływu miarodajnego Qm - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1386

Obliczanie przepływu miarodajnego Qm Podstawową wielkością konieczną do obliczenia światła mostu jest wyznaczenie przepływu miarodajnego, wyznaczonego z określonym prawdopodobieństwem jego wystąpienia. W przypadku mostów drogowych wartość prawdopodobieństwa/? ustala się w zależności od klasy drogi ...

Odbojnice - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1225

Odbojnice, przyrządy wyrównawcze Odbojnice i przyrządy wyrównawcze montuje się na mostach kolejowych. Zadaniem odbojnic jest ograniczenie skutków ewentualnego wykolejenia się taboru. Montuje się je wewnątrz toru, w odległości 190 200 mm od bo...

Odwodnienie - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1820

Odwodnienie Odwodnienie mostu składa się z dwóch podstawowych elementów: - wpustów, - kanalizacji deszczowej - systemu rur odprowadzających wodę do kanalizacji ogól­nej lub do osadników czy seperatorów. Wpusty służą do przejęcia wody z jezdni l...

Ogólna charakterystyka obciążenia - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 728

Ogólna charakterystyka obciążenia Na obiekty mostowe działają obciążenia stałe i zmienne. Obciążeniami stałymi są ciężary własne elementów konstrukcyjnych (przęseł, podpór, parcie gruntu) oraz ciężary elementów wyposażenia (nawierzchnia, balustrady, latarnie itp.). Obciąże­niami zmiennymi są: parci...

Ogólne wymagania

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1078

Ogólne wymagania, które muszą spełniać obiekty na rzekach Mosty, poza ogólnymi wymaganiami dotyczącymi ruchu na moście, powinny za­pewniać: - swobodny przepływ wód i spływ lodów, drzew i innych przedmiotów, - żeglugę pod mostami (w przypadku rzek żeglownych), - ciągłość ekosystemu cieku, - prze...