Politechnika Warszawska - strona 187

Wymiana gruntu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 42
Wyświetleń: 924

Wymiana gruntu Wymianę gruntu stosuje się wtedy, gdy w podłożu pod fundamentami budowli występuje grunt słabo nośny lub powyżej granicy przemarzania występują grunty Łsadzinowe. Metoda ta polega na usunięciu warstwy gruntu słabo nośnego lub wysadzinowego i zastąpieniu jej piaskiem, pospółką lub żwi...

Wyznaczanie parć w podłożu uwarstwionym - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

Wyznaczanie parć w podłożu uwarstwionym z naziomem obciążonym równomiernie W warunkach podłoża uwarstwionego, poszczególne rodzaje parć jednostkowych można wyznaczyć ze wzorów (20.4), (20.8), (20.9), (20.20) i (20.14). Należy w pierwszej kolejności wyznaczyć składową pionową naprężenia pierwotnego ...

Wzór Coulomba - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 56
Wyświetleń: 966

Wzór Coulomba Ścinanie w gruncie polega na przesunięciu (poślizgu) jednej części ośrodka gruntowego w stosunku do pozostałej. Warunkiem powstania poślizgu wzdłuż określonej powierzchni jest przekroczenie oporu gruntu przez składową styczną (ścinającą) naprężenia gdzie ti — wysokość próbki nienarusz...

Założenia do wyznaczania naprężenia - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 35
Wyświetleń: 546

Założenia do wyznaczania naprężenia w ośrodku gruntowym w stanie sprężystym W gruncie pod fundamentami budowli oraz pod budowlami występują naprężenia wywołane ciężarem wyżej leżących warstw gruntu i ciężarem budowli. Do obliczania naprężenia w gruncie, przyjmuje się ośrodek gruntowy jako półprze-...

Założenia obliczeniowe według teorii Coulomba - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1141

Założenia obliczeniowe według teorii Coulomba Coulomb udowodnił, że ciężar klina odłamu G (ograniczony powierzchnią naziomu, tylną powierzchnią muru oporowego i płaszczyzną odłamu) jest zrównoważony przez odpór gruntu R i odpór ściany E, równy...

Zabezpieczanie budowli przed wysadzinami i przełomami - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 98
Wyświetleń: 504

Zabezpieczanie budowli przed wysadzinami i przełomami Zabezpieczanie budowli posadowionych na grantach wysadzinowych polega na: posadowieniu fundamentów budowli poniżej granicy przemarzania, wymianie gruntu wysadzinowego do granicy przemarzania na grant niewysadzino-wy („poduszki" z ubitego ...

Zabezpieczenie stateczności skarp nasypów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 112
Wyświetleń: 994

Zabezpieczenie stateczności skarp nasypów Stateczność skarp nasypów może być zapewniona przez: stosowanie odpowiednich gruntów do budowy nasypów (nie stosować gruntów spoistych o granicy płynności wL 50% do nasypów o wysokości powyżej 3 m i o wL 65% do nasypów niższych), przy właściwym ich zagęs...

Zabezpieczenie stateczności zboczy - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1239

Zabezpieczenie stateczności zboczy Zabezpieczenie terenów budowlanych przed osuwiskami jest zazwyczaj kosztowne i po­winno być poprzedzone dokładnym rozpoznaniem warunków geologiczno-inżynierskich i przyczyn powstawania ewentualnych osuwisk oraz ...

Zagęszczanie gruntów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 35
Wyświetleń: 735

Zagęszczanie gruntów Zagęszczanie podłoża ma na celu polepszenie właściwości mechanicznych gruntów, a rym samym zwiększenie nośności podłoża i zmniejszenie osiadania budowli. Metody zagę­szczania i ich zastosowanie zestawiono w tabeli 12.1. Ubijanie gruntu obok fundamentów zabezpiecza przed wypiera...

Zamrażanie gruntu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1470

Zamrażanie gruntu Zamrażanie gruntu stosuje się przy robotach głębokich, najczęściej gdy konieczne jest głębienie i odbudowywanie szybów do celów górniczych lub innych w gruntach słabych i...