Politechnika Warszawska - strona 185

Sposoby rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w gruncie - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

Sposoby rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w gruncie Sposób, kierunek i szybkość rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń zależy od: ilości i właściwości substancji stanowiącej zanieczyszczenie, rodzaju gruntu, tj. składu granulometrycznego i składu mineralnego, wilgotności gruntu, lokalnych wa...

Spójność - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1673

Spójność W gruntach spoistych oprócz tarcia wewnętrznego występuje spójność. Spójność jest to opór gruntu stawiany siłom zewnętrznym, a wywołany wzajemnym przyciąganiem cząstek składowych grantu. Spójność ta jest spowodowana ścisłym, wzaje...

Stabilizacja wgłębna gruntów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1183

Stabilizacja wgłębna gruntów Przez stabilizację gruntów rozumie się ich wzmacnianie przez wprowadzenie od­powiednich domieszek — stabilizatorów. Najczęściej stosowane są domieszki cementu, wapna, bitumów, popiołów lotnych oraz związków chemicznych,...

Stateczność skarp w gruntach spoistych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1288

Stateczność skarp w gruntach spoistych W gruntach spoistych, w warunkach naturalnych, poślizg zbocza o wysokości ograniczonej następuje zwykle nie wzdłuż płaszczyzny, lecz po powierzchni kołowo--walcowej. Linia poślizgu w pionowym przekroju zb...

Tiksotropia gruntów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 42
Wyświetleń: 630

Tiksotropia gruntów Zdolność pewnych układów koloidalnych (koloidów) do rozrzedzania się pod wpływem drgań, wibracji, wstrząsów itp., a następnie powrotu do stanu poprzedniego, gdy d...

Tworzenie się wysadzin i przełomów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 406
Wyświetleń: 3570

Tworzenie się wysadzin i przełomów Do końca XIX wieku uważano, że wysadziny powstają w wyniku zwiększenia się objętości wody zamarzniętej w porach gruntu. Jak wiadomo, podczas krystalizacji wody następuje powiększenie jej objętości o 9,1%, przy jednoczesnym zmniejszeniu gęstości o 8%, co nie może b...

Upłynnienie gruntów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1246

Upłynnienie gruntów Pojęcie upłynnienia gruntów wprowadził w 1920 roku Hanzen na określenie stanu, którym grunt traci całkowicie wytrzymałość na ścinanie i zachowuje się jak ciecz. Mia­ło to miejsce w związku ze zniszczeniem zapory Calaveras w Kalifornii. Należy zaznaczyć, iż pierwsze opisane przyp...

Wpływ agresywnych zanieczyszczeń - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

Wpływ agresywnych zanieczyszczeń środowiska na właściwości gruntów budowlanych Zjawiskiem często towarzyszącym działalności człowieka jest ogólne zanieczysz­czenie środowiska, w tym również wód podziemnych oraz gruntów. Pomiędzy zanieczysz­czeniem gruntów, a zanieczyszczeniem wód istnieje ścisły zw...