Politechnika Warszawska - strona 184

Roboty ziemne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1029

ROBOTY ZIEMNE Podczas wykonywania wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych występują roboty ziemne, związane z wykopami i nasypami. Wykopy wykonuje się pod fundamenty obiektów budowlanych i samych budowli, w celu przeprowadzenia instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz w przypadku budowy rurociągów, r...

Rodzaje substancji zanieczyszczających grunty - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 392

Rodzaje substancji zanieczyszczających grunty Duża ilość i różnorodność związków chemicznych zanieczyszczających grunty i to . wno przenikających do nich w wyniku celowej gospodarki (np. składowanie odpadów, nawożenie pólj, jak i różnego rodzaju sytuacji awaryjnych sprawiła, że ograniczono się rvlk...

Rodzaje warunków gruntowych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693

Rodzaje warunków gruntowych Rozróżnia się następujące rodzaje warunków gruntowych: proste warunki gruntowe — występujące w przypadku warstw gruntów jednorod­nych genetycznie i litologicznie, równoległych do powierzchni terenu, nie obejmujących gruntów słabonośnych, przy zwierciadle wód gruntowych ...

Rodzaje wykopów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2443

Rodzaje wykopów Rodzaj wykopu i sposób wykonania zależy od jego przeznaczenia, kształtu i kategorii gruntu Ze względu na szerokość, wykopy dzieli się na: wąskoprzestrzenne i szerokoprzest-rzenne. Do wykopów fundamentowych wąskoprzestrzennych zalicza się wykopy, których szerokość jest mniejsza od g...

Rozkład i wartości naprężenia - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 42
Wyświetleń: 651

Rozkład i wartości naprężenia w podłożu poniżej poziomu posadowienia fundamentów W obliczeniach naprężenia pod fundamentami budowli uwzględnia się ciężar własny podłoża, wypór wód podziemnych, obciążenia od sąsiednich fundamentów i obiektów oraz obciążenia spowodowane wykopami. W odniesieniu do fun...

Rozpoznawanie masywów skalnych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

Rozpoznawanie masywów skalnych Masywy skalne rozpoznaje się na ogół w związku z projektowaniem budowli (np. zapór, tuneli itp.j. Obszar podlegający rozpoznaniu zależy od wymiarów budowli i strefy oddziaływania. Stopień szczegółowości rozpoznania zależy natomiast od etapów projek­towania. Rozpoznawa...

Ruch mas ziemnych i przyczyny jego powstawania - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 812

Ruch mas ziemnych i przyczyny jego powstawania Do powierzchniowych ruchów mas gruntu na zboczach, uważanych w geologii dynamicznej za jeden z niszczących procesów geologicznych, zalicza się osuwiska (usuwiska). Powstają one najczęściej...

Sondowanie gruntów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1155

Sondowanie gruntów Sondowanie ma na celu określenie stanu gruntów, narożnych głębokościach w miejscu sondowania, na podstawie pomiaru oporu końcówek sond przy ich zagłębianiu się w grunt. Ze względu na sposób wprowadzania sond w grunt rozróżnia się sondy: wbijane (dynamiczne), wciskane, wkręcane...

Sondowanie sondą wkręcaną - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1596

Sondowanie sondą wkręcaną (ST) jest popularne w Szwecji i jest również stosowane w Polsce. Sonda wkręcana (rys. 15.13) składa się z następujących elementów: końcówki spiralnej o długości 20 cm, żerdzi stalowych o średnicy 22 mm w odcinkach o długości 1 m, zacisku automatycznego wraz z podstawą do

Spiekanie gruntu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1386

Spiekanie gruntu Spiekanie stosuje się przeważnie do lessów, choć wykonywane były próby spiekania także iłów. Do spiekania gruntu można stosować nagrzane powietrze lub paliwa płynne. Spiekanie gruntu rozgrzanym powietrzem polega na wtłoczeniu do...