Politechnika Warszawska - strona 180

Podstawy automatyki - kolokwium

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 112
Wyświetleń: 700

Grupa I astatyzm układu regulacji dla jakiej wartości transmitancji G0(s) uchyb statyczny w stanie ustalonym byłby zerowy? interpretacja graficzna: zapas amplitudy, zapas modułu amplitudy 4. dany jest

Wykład - kryterium Hurwiza

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

kryterium Hurwiza Aby wszystkie pierwiastki równania charakterystycznego U(s)=0, czyli a2*s2+a1*s+a0=0 a więc s2+s+1=0 miały części rzeczywiste ujemne, muszą być spełnione następujące warunki: -wszystkie współczynniki równania istnieją i są większe od zera (jest to warunek konieczny, ale nie dosta...

Model matematyczny przestrzeni stanów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 49
Wyświetleń: 462

Model matematyczny przestrzeni stanów, wektor stanu, trajektoria stanu. Rozpatrujemy dowolny, dynamiczny, ciągły, liniowy lub nieliniowy układ tj. taki, który może być opisany równaniem różniczkowym lub układem równań różniczkowych. Istnieją przypadki, że

Inżyniersko-geologiczna charakterystyka głównych rodzajów gruntów budo...

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 77
Wyświetleń: 511

Inżyniersko geologiczna charakterystyka głównych rodzajów gruntów budowlanych Polski Wprowadzenie Z punktu widzenia inżynierskiego ważny jest podział skał i gruntów według ich genezy. Skały i grunty kształtowały się w różnych warunkach geologicznych i pod wpływem różnych czynników. Dlatego też ich...

Kryteria granicznego stanu ścinania - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1393

Kryteria granicznego stanu ścinania W teorii Coulomba-Mohra graniczny stan ścinania określa warunek |r| = tf przy zało­żeniu, że składowe naprężenia r, cT rozpatruje się w płaszczyźnie ich najniekorzystniejszego działania. W celu określenia momentu ścięcia stosuje się najczęściej następujące kryter...

Kryteria wysadzinowości gruntów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 84
Wyświetleń: 658

Kryteria wysadzinowości gruntów Kryteria wysadzinowości gruntów zależą od właściwości fizycznych gruntów. Spośród wielu najbardziej znane są: Kryterium Casagrande'a (1934 r.), wg którego zalicza się do wysadzinowych grunty bardzo różnoziarniste (U 15), które zawierają więcej niż 3% cząstek mniejs...

Laboratoryjne badanie edometrycznego modułu ściśliwości - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 112
Wyświetleń: 840

Laboratoryjne badanie edometrycznego modułu ściśliwości Laboratoryjne badanie ściśliwości gruntu prowadzi się na próbkach NNS (grunty rodzime) lub NS (grunty nasypowe) poddanych w edometrze (rys. 6.10) jednoosiowemu ściskaniu w warunkach niemożliwej bocznej rozszerzalności (przeważnie przy stop­nio...

Makroskopowe rozpoznawanie gruntu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1498

Makroskopowe rozpoznawanie gruntu Analiza makroskopowa polega na oznaczeniu nazwy gruntu i ocenie jego właściwości bez posługiwania się skomplikowanymi przyrządami laboratoryjnymi, jedynie na pod­stawie rozpoznania wzrokowego (bez mikroskopu) i za pomocą najprostszych sposobów i środków dostępnych ...