Politechnika Warszawska - strona 179

Wykład - różnice w urządzeniach SRK o strukturze przebiegowej i zbloko...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 21
Wyświetleń: 441

Przedstaw zasadnicze różnice w urządzeniach SRK o strukturze przebiegowej i zblokowanej (geograficznej). Różnica polega na tym, że w strukturze przebiegowej projektowanie i montaż przekaźnikowych obwodów, zależnościowych jest procesem długotrwałym. Gdy mamy duże stacje i kilkaset przebiegów liczba ...

Pytania na egzamin - sterowanie ruchem kolejowym

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1148

Na czym polega zmniejszenie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu pojazdów (kolejowych)? Przedstaw system srk jako automat Mealy'ego. Przedstaw podstawowe rodzaje urządzeń sygnalizacyjnych. Podaj definicję sygnalizatora, wskaż zasadniczą cechę sygnalizatora świetlnego i kształtowego. Jakie sygnalizato...

Wykład - urządzenia blokady stacyjnej

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

W jaki sposób urządzenia blokady stacyjnej uzależniają zwrotnice i sygnały w dwu różnych okręgach nastawczych (przy urządzeniach pędniowych)? Stacje wyposażone w urządzenia pędniowe są dzielone na dwa okręgi nastawcze w każdej grupie torów (np.: w grupie torów dla

Wykład - zasady sygnalizacji

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 378

Wskaż zasady sygnalizacji wynikające ze stopni prędkości i stawności sygnalizacji. Zasady przyjęte dla opracowania sygnałów powszechnie stosowanych w polskim kolejnictwie: dwie górne komory o okrągłym elemencie sygnalizacyjnym służą do przekazywania wiadomości o możliwości jazdy na drugim odstępie,...

Wykład - grupy stanów stanowiące przebieg

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 651

Wymień grupy stanów stanowiące przebieg. Przebieg jest zbiorem stanów urządzeń na danej drodze jazdy, które wymagane są dla bezpiecznego przejazdu składu, np. położeń zwrotnic, wskazań sygnalizatorów, niezajętości danych torów. Wykaz przebiegów dla danego posterunku czy okręgu nastawczego przedstawi...

Wykład - podstawowe elementy mechanicznego zespołu nastawczego

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 28
Wyświetleń: 434

Wymień podstawowe elementy mechanicznego zespołu nastawczego (w urządzeniach pędniowych). Ten typ sterowania zwrotnicami stosowany jest na liniach głównych lecz wymienia się go na elektryczne napędy automatyczne sterowanie zdalnie.  Sterowanie tego typu napędami odbywa się z budynku nastawni za pośr...

Wykład - kolejność obsługi mechanicznych urządzeń pędniowych

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

Podaj kolejność obsługi mechanicznych urządzeń pędniowych podczas nastawiania i zwalniania przebiegu w okręgu sterowania obejmujących jeden okręg. Nastawianie przebiegu pociągowego polega na:  - sprawdzeniu, czy nie są nastawione przebiegi sprzeczne oraz czy tory i

Wykład - model układu dynamicznego

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 469

Co to jest model układu dynamicznego? Wyjaśnij pojęcie stanu wewnętrznego. Model - opis (wyobrażenie) obiektu (procesu) rzeczywistego -- różne sposoby opisu. Model matematyczny - to model:  sformalizowany za pomocą aparatu matematyczneg...

Człony złożone - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714

Człony złożone - przykład analizy Analiza członu złożonego zostanie przeprowadzona na przykładzie układu automatycznej regulacji prędkości obrotowej silnika elektrycznego. Przykład: Dany jest układ automatycznego sterowania prędkości obrotowej obcowzbudnego silnika elektrycznego prądu stałego. Opra...

Częstotliwościowe wskaźniki regulacji - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1274

Częstotliwościowe wskaźniki regulacji określa się na podstawie charakterystyk częstotliwościowych (amplitudowej, amplitudowo-fazowej i fazowej). dla układu otwartego