Politechnika Warszawska - strona 178

Wykład - sposoby budowania zewnętrznej sieci kablowej dla urządzeń SRK...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

Jakie znasz sposoby budowania zewnętrznej sieci kablowej dla urządzeń SRK? Sieć kablowa może być budowana z wykorzystaniem: - wyłącznie kabli indywidualnych łączących nastawnię z pozostałymi obiektami, - z wykorzystaniem kabli grupowych łączących nastawnię z innymi obiektami za pośrednictwem punkt...

Wykład - zmniejszenie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu pojazdów

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

Na czym polega zmniejszenie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu pojazdów (kolejowych)? Zmniejszenie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu pojazdów kolejowych ze względu na to, że prowadzący pojazd może nie znać sytuacji drugiego, polega na zapewnien...

Wykład - konstrukcja zwrotnicowego zamka kluczowego

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 49
Wyświetleń: 616

Opisz (ogólnie) konstrukcję zwrotnicowego zamka kluczowego. W urządzeniach kluczowych do zamykania rozjazdów w celu ich uzależnienia wykorzystuje się zamki zwrotnicowe trzpieniowe bądź ryglowe. Ryglowe - może być pojedynczy zamykający rozjazd w je...

Wykład - podstawowe rozwiązania konstrukcyjne skrzyni zależności

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 966

Opisz podstawowe rozwiązania konstrukcyjne i zasadę działania wiszącej skrzyni zależności (typu Z). Skrzynia kluczowa konstrukcji inż. Zazulaka jest najbardziej rozpowszechnionym rodzajem skrzyni kluczowej w Polsce. Może być ustawiona w dowolnym miejscu nastawni, istnieje także możliwość

Wykład - zasadnicze zespoły elektrycznego napędu zwrotnicowego

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595

Opisz zasadnicze zespoły elektrycznego napędu zwrotnicowego. + Podstawowe zespoły elektrycznego napędu zwrotnicowego stanowią: - silnik elektryczny, - przekładnia, - sprzęgło, - zespół nastawczy, - zespół kontrolny, - zespół ustalający.

Wykład - podstawowe części funkcjonalne nastawnicy mechanicznej

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 21
Wyświetleń: 966

Przedstaw podstawowe części funkcjonalne nastawnicy mechanicznej. Urządzenia nastawcze w nastawnicy mechanicznej obejmują: ławę dźwig­niową z dźwigniami nastawczymi, podstawę blokową z drążkami przebiego­wymi, aparat blokowy, skrzynię zależności. Ława dźwigniowa jest przystosowana do umieszczania n...

Urządzenia SRK podstawowe informacje - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 63
Wyświetleń: 791

Przedstaw podstawowe informacje, które powinien zawierać plan schematyczny urządzeń SRK. Plan schematyczny powinien przedstawiać: schematyczny rysunek układu torowego z określeniem torów zelektryfikowanych, ukresów rozjazdów i skrzyżowań torów, kilometrażu linii, kierunku północnego, lokalizację n...

Wykład - podstawowe rodzaje urządzeń sygnalizacyjnych

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1519

Przedstaw podstawowe rodzaje urządzeń sygnalizacyjnych. Urządzenia sygnalizacyjne: a) Sygnalizatory kształtowe świetlne, o elementach świetlnych (jednobarwnych, wielobarwnych) znakowe b) Znaki (wskaźniki) kształtowe świetlne graficzne c) Przybory sygnałowe optyczne (kształtowe, świetlne) ...

Wykład - proces nastawiania i zwalniania przebiegu w systemach o struk...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 14
Wyświetleń: 350

Przedstaw proces nastawiania i zwalniania przebiegu w systemach o strukturze geograficznej. Po otrzymaniu poleceni przygotowania drogi przebiegu należy -usunąć tabor s drogi przebiegu pociągu i przerwać manewry oraz upewnić się ze manewry zostały przerwane -upewnić się ze droga przebiegu jest wolna ...

Wykład - rola człowieka w nowoczesnych systemach automatyki kolejowej...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 322

Przedstaw rolę człowieka w nowoczesnych systemach automatyki kolejowej. Człowiek jest czynnikiem odbierającym informację z otoczenia, nadzoruje i kontroluje cały proces ruchowy, podejmuje operatywne decyzje dotyczące nastawiania przebiegów, inicjuje polecenia nastawcze oraz kontroluje ich realizację...