Politechnika Warszawska - strona 167

Prawo administracyjne - Egzamin zestaw 2

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Helena Kisilowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 266
Wyświetleń: 812

ZESTAW 2 1.Rejestr związków międzygminnych prowadzi: minister właściwy do spraw administracji publicznej wojewoda marszałek województwa premier 2.Nadzór Komisji Nadzoru Finanswego zgodnie z ustawą z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym ( Dz. U. 2006 157 1119 ) obejmuje : N...

Prawo administracyjne - Egzamin zestaw 2a

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Helena Kisilowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 567

ZESTAW 2 1.Rejestr związków międzygminnych prowadzi: minister właściwy do spraw administracji publicznej wojewoda marszałek województwa premier 2.Nadzór Komisji Nadzoru Finanswego zgodnie z ustawą z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym ( Dz. U. 2006 157 1119 ) obejmuje : N...

Prawo administracyjne - Egzamin zestaw 3

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Helena Kisilowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 658

ZESTAW 3 Normy proceduralne można podzielić na normy: Postępowania administracyjnego Postępowania sądowo - administracyjnego Społeczno - technicza Postępowania skarbowo - wnioskowego TK orzeka w sprawach: Zgodności ustaw, umów międzynarodowych i innych aktów prawnych z konstytucją Sporów kom...

Prawo administracyjne - Egzamin zestaw 3a

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Helena Kisilowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 525

ZESTAW 3 Normy proceduralne można podzielić na normy: Postępowania administracyjnego Postępowania sądowo - administracyjnego Społeczno - technicza Postępowania skarbowo - wnioskowego TK orzeka w sprawach: Zgodności ustaw, umów międzynarodowych i innych aktów prawnych z konstytucją Sporów kom...

Prawo administracyjne - Egzamin 1

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Helena Kisilowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 686

Działy prawa adm. Trójpodział materii: a) ustrojowe prawo administracji (nieskodyfikowane) b) prawo regulujące formy aktywności administracji- łącznie z prawem procesowym c)materialne prawo administracyjne (nieskodyfikowane) Prawo materialne, szerzej to prawo ustalające w sposób władczy zachowan...

I kolokwium - Prawo administracyjne

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Helena Kisilowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 973

Zakres materiału KOLOKWIUM I – PRAWO ADMINISTRACYJNE sem. 2 listopad 2012 r. Spis tematów: I. Pracownicy administracji publicznej II. Prawne formy działania administracji publicznej – dokładnie! III. Sądownictwo administracyjne IV. Kontrola administracji publicznej – dokładnie! V. Podejmowa...

II kolokwium - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Helena Kisilowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 763

Zakres materiału KOLOKWIUM II – PRAWO ADMINISTRACYJNE STYCZEŃ 2013 R. 1. Prawo bankowe. 2. Administracyjnoprawna sytuacja osób fizycznych. a. Akta stanu cywilnego. b. Zmiana imion i nazwisk. c. Ewidencja ludności, dowody osobist...

Informacja w administracji - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Helena Kisilowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 560

Informacja w administracji Informacja związana z działaniem administracji: informacja gromadzona w określony sposób przez organy administracji publiczne, na ogół w formie zbiorów prowadzonych na podstawie przepisów prawa - rejestry publiczne, informacja publiczna. Informacja publiczna - definicj...

Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych - omówienie...

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Helena Kisilowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych I. Podstawa prawna Cel, przedmiot i tryb komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych określa ustawa z 30 sierpnia 1996r. Zastąpiła ona ustawę z 13 lipca 1990r. II. Komercjalizacja W rozumieniu ustawy, polega na przekształce...

Kontrola w administracji - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Helena Kisilowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 420

Kontrola w administracji I. KONTROLA- sprawdzanie działalności innych jednostek, bez stałych możliwości wpływania na działalność jednostek kontrolowanych poprzez wydawanie im nakazów czy poleceń. Kontrola administracji polega na badaniu jej stanu organizacyjnego oraz zachowania się (działania v ni...