Politechnika Warszawska - strona 166

Prawo administracyjne - ćwiczenia 10.10

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Helena Kisilowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 602

10.10 Prawne formy działania administracji Prawne formy działania administracji - instrumenty działania administracji, prawnie określony typ konkretnej czynności, który może być wykorzystywany przez organ administracji do załatwienia określonej sprawy, np. pozwolenia na posiadanie broni, wydawanie ...

Prawo administracyjne - ćwiczenia 12.12

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Helena Kisilowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 826

12.12.2012 -W aktach stanu cywilnego nie można dokonywać żadnych zmian, chyba że ustawa stanowi inaczej (+ art.28) Wyjątki: sprostowanie błędu - dokonywane przez kierownika USC, który sporządził danych akt sprostowanie aktu - kiedy akt jest błędnie lub nieściśle zredagowany - dokonuje go sąd uz...

Prawo administracyjne - ćwiczenia 14.11

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Helena Kisilowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

7.11.2012 Reglamentacja działalności gospodarczej Koncesja - wiąże się z największymi utrudnieniami dla przedsiębiorcy - najstarsza forma reglamentacji i najbardziej sformalizowana * istotą jest wyrażenie zgody przez państwo na wykonywanie działalności, która dotychczas była objęta monopolem ze...

Prawo administracyjne - ćwiczenia 17.10

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Helena Kisilowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 504

17.10 prawo administracyjne Formy działania administracji c.d. Akty konstytutywne - tworzą nowe sytuacje prawne w prawie materialnym i wywołują skutki prawne en nunc - od chwili wydania. Akty deklaratoryjne - najczęściej stwierdzenie lub orzeczenie (stwierdzenie prawa do przyjmowania emerytury); ...

Prawo administracyjne - ćwiczenia 19.12

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Helena Kisilowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 602

19.12.2012 Zmiana imion i nazwisk - należą do dóbr osobistych człowieka - podlegają szczególnej ochronie cywilnoprawnej - powinny być stabilne + ustawa z dn. 17.10.2008r. o zmianie imienia i nazwiska - ustawa określa zasady zmiany imienia lub nazwiska na inne imię lub nazwisko oraz właściwość ...

Prawo administracyjne - ćwiczenia 24.10

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Helena Kisilowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 616

24.10 Kontrola administracji pojęcie kontroli, rodzaje, kontrola zewnętrzna (wybrane aspekty), kontrola wewnętrzna kontrola zawsze odbywa się w pewnym schemacie: - badanie istniejącego stanu rzeczy; - zestawienie stanu zastanego ze stanem postulowanym, (zestawienie tego, co jest z tym, co powinn...

Prawo administracyjne - ćwiczenia 28.11

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Helena Kisilowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 868

28.11.2012 Ubój rytualny zwierząt Prawo bankowe Bank - od włoskiego `banco', czyli `ławka' Bankrut - `łamanie ławki' www.nbportal.pl Regulacje prawne Ustawa z dn. 29.08.2997 Prawo bankowe Ustawa z dn. 29.08.1997 o Narodowym Banku Polskim Ustawa z dn. 21.07.2006 o nadzorze nad rynkiem finans...

Prawo administracyjne - ćwiczenia 31.10

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Helena Kisilowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

31.10.2012 Podejmowanie działalności gospodarczej notatki D.Dmochowskiej Regulacje prawne + ustawa z dn. 2.07.2004 o swobodzie działalności gospodarczej + ustawa z dn. 20.08.1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym + Kodeks...

Prawo administracyjne - Egzamin zestaw 1

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Helena Kisilowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 392
Wyświetleń: 721

ZESTAW 1 Do norm ustrojowych prawa administracyjnego zaliczamy normy : Określające właściwości Postępowania kontrolnego Ustanawiające zadania Regulujące prawne formy działania Postępowania sądowo administracyjnego Decentralizacja administracji może być : Terytorialna Międzynarodowa Rzeczow...

Prawo administracyjne - Egzamin zestaw 1a

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Helena Kisilowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 385
Wyświetleń: 938

ZESTAW 1 Do norm ustrojowych prawa administracyjnego zaliczamy normy : Określające właściwości Postępowania kontrolnego Ustanawiające zadania Regulujące prawne formy działania Postępowania sądowo administracyjnego Decentralizacja administracji może być : Terytorialna Międzynarodowa Rzeczow...