Politechnika Warszawska - strona 157

Sylabus - podstawy budownictwa

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 854

Przedmiot: Podstawy budownictwa. Autor: prof. dr hab. Wiesław Kietliński. Program obejmuje 15 wykładów. Każdy wykład trwa 2 x 45 minut. Wyjaśnienie pojęć; obiekt budowlany budynek, budowla, obiekt małej architektury, urządzenia budowlan...

Tematy prezentacji

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1995

Tematy prac semestralnych: Tematy prac semestralnych; budownictwo ogólne: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Materiały wiążące; spoiwa hydrauliczne (cement), Materiały wiążące; spoiwa powietrzne (gips i wapno), Podstawowy kompozyt konstruk...

Zadania z podstaw budownictwa.

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

PODSTAWY BUDOWNICTWA Zadanie 1. Babcia odkłada pieniądze dla wnuczka przyszłą działalność gospodarczą. Odkłada co kwartał po 500 zł do banku, który gwarantuje oprocentowanie w wysokości 12% w skali roku z kwartalnym naliczaniem odsetek. Jaka będzie wielkość zgromadzonego po 6 latach kapitału? Zad...

Zagadnienia z prawa budowlanego

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 966

Zagadnienia z prawa budowlanego Definicja budynku, budowli i obiektu małej architektury. Definicja robót budowlanych, budowy i remontu. Definicja wyrobu budowlanego i warunki jego dopuszczenia do obrotu Procedura odstępstwa od przepisów ...

Ustawa Spółdzielczość

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo mieszkaniowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 966

LexPolonica Dz.U.2003.188.1848 (U) Prawo spółdzielcze. Dokument z LexPolonica    USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze. (tekst pierwotny: Dz. U. 1982 r. Nr 30 poz. 210) (tekst jednolity: Dz. U. 1995 r. Nr 54 poz. 288) (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 188 poz. 1848) CZĘŚĆ I SPÓŁ...

Ustawa spółdzielnie mieszkaniowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo mieszkaniowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

LexPolonica nr 18164. Stan prawny 2011-03-01 Dz.U.2003.119.1116 (U) Spółdzielnie mieszkaniowe. USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. (tekst pierwotny: Dz. U. 2001 r. Nr 4 poz. 27) (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 119 poz. 1116) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. ...

Ustawa własność lokali

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo mieszkaniowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 679

LexPolonica nr 417. Stan prawny 2011-03-01 Dz.U.2000.80.903 (U) Własność lokali. USTAWA z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 85 poz. 388) (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 903) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa sposób ustan...

Ustawa Zbywanie mieszkania

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo mieszkaniowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

LexPolonica nr 18161. Stan prawny 2011-03-04 Dz.U.2001.4.24 (U) Zasady zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa. USTAWA z dnia 15 g...

Zaliczenie najem

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo mieszkaniowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1036

Ostatni, trzeci, zestaw zaliczeniowy. ZADANIE. Pani Albina C. była lokatorką zamieszkującą w lokalu nr 7 bloku nr 22 przy ulicy Sz. w miejscowości C. Budynek stanowi własność gminy C. Pani Albina C. była znana z konfliktowego usposobienia. Któregoś dnia sąsiedzi zwrócili się w rady gminy z żądanie...

Zaliczenie spoldzielnie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo mieszkaniowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 546

Zestaw ćwiczeń numer 2. ZADANIE. Pan X był członkiem spółdzielni mieszkaniowej w A. W 2001 roku zawarł ze spółdzielnią umowę nabycia spółdzielczego prawa własnościowego do lokalu nr 2 w budynku przy ul. Kolejowej 3 w A.W lipcu 2...