Politechnika Warszawska - strona 155

Podstawowe pojęcia wymiany ciepła - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Seweryniuk
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 749

Podstawowe pojęcia wymiany ciepła Pole temperatur - zbiór temperatur w poszczególnych punktach rozpatrywanej przestrzeni. Ustalona wymiana ciepła - pole temperatur nie zmienia się w czasie. Nieustalona wymiana ciepła - pole temperatur zmienia się w czasie np. podczas pożarów, ogrzewania lub chłod...

Recyrkulacja - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Seweryniuk
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 672

Recyrkulacja ZALETY • niski koszt, • prosta konstrukcja WADY • niska jakość powietrza nawiewanego, • wymagane niewielkie zużycie energii do napędu siłowników przepustnic, • brak ryzyka szronienia, Rekuperacyjny krzyżowo−płytowy wymiennik ciepła Jako zalety można wymienić: _ prostota kon...

Rodzaje grzejników - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Seweryniuk
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 812

RODZAJE GRZEJNIKÓW Grzejniki konwektorowe są to grzejniki, w których obudowa służy do zintensyfikowania naturalnego przepływu ogrzewanego powietrza. Grzejniki konwektorowe zbudowane są najczęściej na bazie gęsto ożebrowanej rurki, przez którą płynie czyn­nik grzejny. Obudowa, oprócz wzmo­żenia

Rodzaje klimatyzatorów - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Seweryniuk
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

Rodzaje klimatyzatorów Do wyboru mamy dwie podstawowe grupy urządzeń: klimatyzatory typu split i klimatyzatory monoblokowe. Klimatyzatory typu split. W domach jednorodzinnych stosuje się je najczęściej, bo są nowocześniejsze i bardziej komfortowe w użytkowaniu Każde takie urządzenie składa się z po...

Rodzaje palenisk i ich charakterystyka - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Seweryniuk
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1995

Rodzaje palenisk i ich charakterystyka. Współczynnik nadmiaru powietrza „lambda” - jest to stosunek niezbędnej ilości powietrza do całkowitego spalania do ilości doprowadzonego powietrza. Zależy m.in. od rodzaju paliwa i rodzaju paleniska. Rodz...

Schemat ideowy elektrociepłowni - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Seweryniuk
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 889

Schemat ideowy elektrociepłowni i korzyści wynikające ze skojarzonego wytwarzania energii i ciepła. Przyczyny centralizacji wytwarzania ciepła i rozwoju systemów ciepłowniczych w Europie i na Świecie można podzielić na : przyczyny ekonomiczne - przy niskiej sprawności indywidualnych źródeł ciepła ...

Sposób podłączenia grzejników - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Seweryniuk
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 420

Sposób podłączenia grzejników - Rozporzą­dzenie Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Tekst jednolity: Dz.U. 15 z 1999r, poz.140.) nakazuje in­westorom wyposażanie instalac...

Zasoby wodne Polski - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Marek Wąsowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 581

Dokonaj oceny zasobów wodnych naszego kraju, uwzględniając ich przyjęte podziały. Polska w porównaniu z innymi krajami ma niewielkie zasoby wodne (1633m3 /rok na 1 mieszkańca - 26 miejsce w Europie. 20% wykorzystywanych w naszym kraju

Przykładowy zestaw egzaminacyjny cz. 2 - ekonomika

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Marek Wąsowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 203
Wyświetleń: 511

Zdefiniować (a); Wymienić, sformułować, opisać zwięźle (b); Zapisać przy pomocy przyjętej symboliki i wyjaśnić (c); Przedstawić graficznie opisując rysunek (d); Rozwiązać zadanie (e). 1. ekosystem (a) 2. dwie podstawowe funkcje, jakie pełnią

Przykładowe pytania - ekonomika cz. 3

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Marek Wąsowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 154
Wyświetleń: 609

.biosfera(a) 2.2 instrumenty bezpośredniego oddziaływania i 3 instr. pośredniego oddziaływania w zarządzaniu środowiskiem(b) 3.pojęcie rachunku efektywności i 3 podstawowe tru...