Politechnika Warszawska - strona 154

Informacje podstawowe - wentylacja - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Seweryniuk
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

Wentylacja - wymiana powietrza w pomieszczeniu następująca wskutek oddziaływania na budynek czynników atmosferycznych (wiatr, temperatura) Naturalna- różnica ciśnień, Mechaniczna mieszająca[Vn=2do3m/s]-nawiewamy świeże pow. do pom. które rozcieńcza zanieczyszczenia w pom. (dobre gdy mamy w takim sa...

Klimatyzator - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Seweryniuk
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

KLIMATYZATOR Klimatyzator jest prostym (i coraz tańszym) sposobem na poprawienie komfortu życia podczas upałów. Nie tylko ochładza powietrze, ale także usuwa z niego nadmiar wilgoci. A im mniej jest wilgoci w rozgrzanym powietrzu, tym lepsze jest nasze samopoczucie. Z badań, jakie prowadzono przez ...

Kompensacja - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Seweryniuk
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 882

KOMPENSACJA Kompensacja- na skutek zmiany temperatur nośnika ciepła w przewodach sieci ciepłowniczej następuje ich wydłużenie i powstanie siły ściskającej, która może powodować wygięcie i uszkodzenie przewodu. Sposobami przejmowania wydł...

Krzywe centralnej regulacji ilościowej - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Seweryniuk
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

Krzywe centralnej regulacji ilościowej i jakościowej oraz podaj wady tej regulacji.- schemat. Zadaniem regulacji jest zagwarantowanie wymagań standardów jakości dostaw ciepła do każdego odbiorcy oraz racjonalizacja zużycia ciepła energii elektrycznej oraz paliw. W zależności od miejsca regulacji ro...

Moc klimatyzatora - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Seweryniuk
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

MOC KLIMATYZATORA Moc chłodnicza klimatyzatora nie powinna być za mała, bo wtedy urządzenie nie spełni oczekiwań i nie będzie chłodzić powietrza do żądanej przez nas temperatury. Jeżeli moc będzie zbyt duża w stosunku do naszych potrzeb, wzrośnie koszt zakupu urządzenia, a jego możliwości nie będą ...

Modele klimatyzatorów stacjonarnych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Seweryniuk
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

Modele klimatyzatorów stacjonarnych Klimatyzatory typu split Klimatyzatory ścienne. To najpopularniejsze z klimatyzatorów typu split. Montuje się je najczęściej na ścianie pod sufitem. Mają zgrabną obudowę i niedużą moc - są przeznaczone do niewielkich pomieszczeń. Producenci prześcigają się w pro...

Naczynia wzbiorcze - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Seweryniuk
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 819

NACZYNIA WZBIORCZE Naczynie wzbiorcze otwarte- zbiornik stalowy o kształcie walca lub prostopadłościanu. Jego funkcja to przejęcie przyrostu objętości nośnika ciepła powstałego na skutek wzrostu temperatury oraz połączenie instalacji i kotła z atmosferą. Minimalna pojemność użytkowa naczynia wzbior...

Nieustalone przewodzenie ciepła - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Seweryniuk
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 805

Nieustalone przewodzenie ciepła w ciałach stałych Ponieważ pożar jest procesem dynamicznym (zapalenie i rozprzestrzenianie się ognia), konieczne jest zastosowanie do jego opisu matematycznego równań nieustalonej wymiany ciepła. Podstaw...

Ogrzewanie powietrza - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Seweryniuk
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

Ogrzewanie powietrza - jest przemianą fizycznego stanu powietrza, w której powietrze pobiera ciepło jawne od powierzchni wymiennika. Wynikiem takiej przemiany jest wzrost temperatury powietrza przy stałej zawartości wilgoci. Nośnikiem energii dostarczanej do wymiennik a ciepła jest najczęściej − gor...

Pojęcia ciepłownictwa - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Seweryniuk
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

PODSTAWOWE POJĘCIA CIEPŁOWNICTWA Przenikanie U[W/m2K] -wymiana pomiędzy dwoma ośrodkami (płynami) oddzielonymi przegrodą z ciała stałego. Charakteryzuje je współczynnik przenikania ciepła U. Określa wartość mocy cieplnej, j...