Politechnika Warszawska - strona 146

Wyznaczanie współczynnika asorpcji promieni gamma

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Jolanta Gałązka-Friedman
 • Fizyka eksperymentalna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 966

Wyznaczanie współczynnika asorpcji promieni gamma Pochłanianie promieniowania gamma spowodowane jest w głównej mierze przez procesy takie jak zjawisko fotoelektryczne, efekt Comptona oraz proces tworzenia par. Z tego wynika , że każdemu proc...

Wyznaczanie ogniskowej soczewek metodą Bessela - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Jolanta Gałązka-Friedman
 • Fizyka eksperymentalna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 980

Wyznaczanie ogniskowej soczewek metodą Bessela: Ustawiamy na ławie optycznej przedmiot , soczewkę oraz ekran w sposób pokazany na rysunku. Niech d oznacza odległość przedmiotu AB od ekranu E. Otrzymamy wtedy równanie soczewki następując...

Wyznaczanie ciepła właściwego ciał stałych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Jolanta Gałązka-Friedman
 • Fizyka eksperymentalna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1421

Wyznaczanie ciepła właściwego ciał stałych. Teoria kinetyczno - molekularna budowy materii przyjmuje, ze ciała zbudowane są z atomów lub cząstek. Elementy tych ciał znajdują się w ciągłym ruchu. Do określenia położenia cząstki potrzebna jest minimalna liczba współrzędnych czyli tzw.

Wyznaczanie gęstości cieczy za pomocą wagi Mohra

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Jolanta Gałązka-Friedman
 • Fizyka eksperymentalna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1134

Wyznaczanie gęstości cieczy za pomocą wagi Mohra Waga Mohra jest odmianą wagi belkowej tak zmodyfikowanej by można było dokonywać wyznaczeń gęstości cieczy. Waga ta składa się z dość ciężkiej podstawy zaopatrzonej w wysuwane ramie na którym wspiera się belka wagi. Jedno ramie wagi jest podzielone ...

Wyznaczanie ogniskowych soczewek za pomocą ławy optycznej - omówienie ...

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Jolanta Gałązka-Friedman
 • Fizyka eksperymentalna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1225

Wyznaczanie ogniskowych soczewek za pomocą ławy optycznej Soczewką nazywamy ciało przezroczyste ograniczone dwiema powierzchniami kulistymi (wypukłymi lub wklęsłymi ) lub jedną powierzchnią kulistą a jedną płaską. Promieniami krzywizn soczewki nazywamy promienie kul , których częściami są powierzch...

Wyznaczanie stałej Plancka - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Jolanta Gałązka-Friedman
 • Fizyka eksperymentalna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1281

Wyznaczanie stałej Plancka oraz pracy wyjścia Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne polega na emisji elektronów z powierzchni metali wywołanej pochłanianiem prze elektrony będące w ...

Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności ciał stałych - omówienie ...

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Jolanta Gałązka-Friedman
 • Fizyka eksperymentalna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 560

Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności ciał stałych Ciała stałe ,ciecze i gazy zmieniają swoje wymiary liniowe podczas ogrzewania. Poza nielicznymi wyjątkami wymiary liniowe ciał stałych rosną ze wzrostem temperatury .Przyrost długości ciała stałego jest wprost proporcjonalny do długości tego ci...

Wyznaczenie momentu bezwładności i sprawdzenie twierdzenia Steinera - ...

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Jolanta Gałązka-Friedman
 • Fizyka eksperymentalna
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2303

Wyznaczenie momentu bezwładności i sprawdzenie twierdzenia Steinera Cel badania : - stwierdzenie zależności okresu drgań wahadła od momentu bezwładności , - doświadczalne potwierdzenie twierdzenia Steinera , - wyznaczanie momentu bezwładności ciał względem osi przechodzącej przez

Wyznaczenie rozmiarów przeszkód za pomocą lasera He-Ne - omówienie ...

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Jolanta Gałązka-Friedman
 • Fizyka eksperymentalna
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1729

Wyznaczenie rozmiarów przeszkód za pomocą lasera He-Ne Laser He-Ne, który będzie używany w tym ćwiczeniu działa na skutek emisji światła czerwonego o długości fali równej 632,8 niewielkiej mocy. Ta moc jednak nie zmniejsza gęstości spektralnej - energetycznej promieniowania(jest wręcz bardzo duża )...

Zjawisko Faraday'a - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Jolanta Gałązka-Friedman
 • Fizyka eksperymentalna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 742

Zjawisko Faraday'a W XIX wieku znany uczony Faraday zauważył, że niektóre materiały, jak np. szkło poddane działaniu pola magnetycznego powodują skręcenie płaszczyzny polaryzacji światła przechodzącego przez próbkę tego materiału. Dodatkowo zauw...