Politechnika Warszawska - strona 145

Drgania relaksacyjne - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Jolanta Gałązka-Friedman
 • Fizyka eksperymentalna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 840

Drgania relaksacyjne Drgania relaksacyjne należą do ruchu drgającego. W ćwiczeniu zajmować będziemy się drganiami relaksacyjnymi w obwodzie elektrycznym, w którym wzrost i spadek na...

Ferromagnetyki i ich badanie - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Jolanta Gałązka-Friedman
 • Fizyka eksperymentalna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 784

Ferromagnetyki i ich badanie. Materiały ferromagnetyczne różnią się zasadniczo od pozostałych środowisk jednym kluczowym parametrem, jakim jest przenikalność magnetyczna. W praktyce używa się pojęcia względnej przenikalności magn...

Pomiar pojemności kondensatora metodą mostka - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Jolanta Gałązka-Friedman
 • Fizyka eksperymentalna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2240

Pomiar pojemności kondensatora metodą mostka Wheatstone`a Stan elektryczny przewodnika jest scharakteryzowany przez jego ładunek i potencjał. W miarę wzrostu ładunku przewodnika naładowanego jego potencjał wzrasta liniowo, a więc: gdzie: kolejne coraz wyższe ładunki jakimi naładowany został badan...

Pomiar temperatury pirometrem - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Jolanta Gałązka-Friedman
 • Fizyka eksperymentalna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2191

POMIAR TEMPERATURY PIROMETREM OPTYCZNYM Każde ciało znajdujące się w temperaturze wyżej niż 0 K jest źródłem promieniowania termicznego, wywołanego ruchem cieplnym cząsteczek i atomów, a zarazem odbiornikiem takiego promieniowania. Promieniowanie padające na ciało może być przez nie odbite, pochłon...

Pomiary mikroskopowe - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Jolanta Gałązka-Friedman
 • Fizyka eksperymentalna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1043

Pomiary mikroskopowe. Mikroskop: Mikroskop jest to przyrząd optyczny umożliwiający obserwację drobnych szczegółów. Najprostszym mikroskopem jest pojedyncza soczewka lub zespół soczew...

Pomiary polaryskopowe - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Jolanta Gałązka-Friedman
 • Fizyka eksperymentalna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

Pomiary polaryskopowe Światło naturalne ( niespolaryzowane ) jest mieszaniną fal o różnych płaszczyznach polaryzacji i o zmiennych w czasie , względnych przesunięciach fazowych. Do otrzymywania światła spolaryzowanego stosuje się urządzenia zwane polaryzatorami. Obecnie najczęściej stosuje się do ...

Pomiary spektrofotometryczne - omówieni e

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Jolanta Gałązka-Friedman
 • Fizyka eksperymentalna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1071

Pomiary spektrofotometryczne Widmem optycznym nazywamy obraz uzyskany w wyniku rozszczepienia promieniowania polichromatycznego na składowe o różnych długościach fal. W zależności od sposobu powstawania , widma dzielą się na emisyjne i absorpcyjne.Widmo emisyjne , czyli widmo światła emitowanego pr...

Rezonans szeregowy - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Jolanta Gałązka-Friedman
 • Fizyka eksperymentalna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1099

Rezonans szeregowy Rezonansem nazywamy zjawiska szubkiego wzrostu amplitudy drgań układu fizycznego, gdy częstotliwość zewnętrznych drgań wymuszających jest zbliżona do częstotliowści drgań własnych układu - amplituda osiąga wartość maksyma...

Rozchodzenie fali elektromagnetycznej - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Jolanta Gałązka-Friedman
 • Fizyka eksperymentalna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518

Rozchodzenie fali elektromagnetycznej Fala elektromagnetyczna o długości ok. 3 cm badana w tym ćwiczeniu generowana jest przez klistron refleksowy. Urządzenie to wytwarza drgania elektromagnetyczne w postaci fali. Fala ta poprzez falowód zakończon...

Wyznaczanie współczynnika załamania światła - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Jolanta Gałązka-Friedman
 • Fizyka eksperymentalna
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1799

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIANIA ŚWIATŁA REFRAKTOMETREM ABBEGO. Ćwiczenie polegało na wyznaczeniu przy użyciu refraktometru Abbego współczynników załamania światła dla wodnych roztworów gliceryny a następnie na sporządzeniu zależności tego...