Politechnika Warszawska - strona 141

Informatyka - Kolokwium próbne 1

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Piotr Winiarek
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 840

Kolokwium nr 2 (VBA) Imię i nazwisko 70 min. Max Uzysk. 1. Skopiuj z dysku nauczycielskiego pliki: baza.xls i baza.txt 2. Wykonaj formularz o rozmiarach wys.=190, szer.=245, składający się z elementów zaprezentowanych na rysunku obok (4 etykiety, 4 pola tekstowe, 4 przyciski polecenia). Wsz...

Informatyka - Kolokwium próbne 2

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Piotr Winiarek
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

Kolokwium nr 2 (VBA) Imię i nazwisko 70 min. Plik: termodynamika_1.xls Max Uzysk. 1. Wykonaj formularz o rozmiarach wys.=245, szer.=300, składający się z elementów zaprezentowanych na rysunku obok (8 etykiet, 7 pól tekstowych, 1 listy kombinowanej, 1 ramki i 5 przycisków polecenia). Wszystki...

Informatyka - Odpowiedzi kolokwium

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Piotr Winiarek
 • Informatyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 490

Zadanie 4 Sub tabela() Dim i As Integer Dim j As Integer Dim x As Integer x = 1 For i = ActiveCell.Row To ActiveCell.Row + 9 For j = ActiveCell.Column To ActiveCell.Column + 9 Cells(i, j) = x x = x + 1 Next j Next i End Sub Zadanie 5 Function trojk...

Informatyka - VBA - procedury w Excelu

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Piotr Winiarek
 • Informatyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1113

Niektóre treści procedur w VBA dla MS Excel Rozwiązanie równania liniowego + = 0: Sub rozwiazanie_rownania_liniowego() ‘ rozwiazuje rownanie liniowe postaci ax+b=0 - podaje x po wprowadzeniu wspolczynnikow a i b ‘ autor: Piotr Urban...

Informatyka - wykład wstępny

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Piotr Winiarek
 • Informatyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 791

2010-10-06 Programowanie – pojęcia podstawowe Programowanie – pojęcia podstawowe • Algorytm - skończony zbiór ściśle sformułowanych zasad rozwiązania pewnej klasy zadań. • Dane – uporządkowana para (nazwa danej, wartość danej), obiekt ulegający przetwarzaniu. Schemat graficzny algorytmu w...

Informatyka - zadania

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Piotr Winiarek
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

Function trojka(tablica As Variant) As Variant Dim zbior As Variant, s As Integer, x As Integer, m As Integer, n As Integer, i As Integer, j As Integer, r As Range Set r = Selection If IsArray(tablica) Then zbior = tablica s = 0 n = UBound(zbior, 2)...

Bezpieczeństwo procesów - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Waldemar Tomaszewski
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

2010-112010-11-06 Schemat systemu człowiek (M) - technika (T) - środowisko (E) T BEZPIECZEŃSTWO CHEMICZNE technika PROCEDURY ZAPOBIEGANIA KATASTROFOM CHEMICZNYM M człowiek Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA Tytuł IV. Poważne awarie przemysłowe. Art. 243, 244, 24...

środowisko naturalne - materialne i społeczne środowisko pracy - omówi...

 • Politechnika Warszawska
 • dr Waldemar Tomaszewski
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1155

2010-11-06 ŚRODOWISKO NATURALNE MATERIALNE I SPOŁECZNE ŚRODOWISKO PRACY drgania mikroklimat promieniowanie R urządzenia sygnalizacyjne E ośrodkowy układ nerwowy urządzenia sterujące CZLOWIEK mechanizmy MASZYNA WARUNKI WYKONYWANIA CZYNNOŚCI ROBOCZYCH treść pracy pozycja przy prac...

Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia - egzamin

 • Politechnika Warszawska
 • dr Waldemar Tomaszewski
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2702

Ergonomia wywodzi się z dwóch greckich słów: ergon - praca oraz nomos prawo, zasada. Celem ergonomii jest dostosowanie maszyn, urządzeń, narzędzi, technologii, przedmiotów powszechnego użytku (środków technicznych) do możliwości: a) antropometrycznych, b) psychicznych c) fizjologicznych...

Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia - pojęcia

 • Politechnika Warszawska
 • dr Waldemar Tomaszewski
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2226

ERGONOMIA Główne obszary zainteresowania ergonomii: uciążliwość psychofizyczna pracy rozplanowanie przestrzenne miejsca pracy konstrukcja i rozmieszczenie urządzeń wskaźnikowych materialne środowisko pracy Czy jest ergonomia? Jest to multidyscyplinarna nauka zajmująca się wszelkimi aspek...