Politechnika Warszawska - strona 140

Modyfikacje enzymów - pytania na egzamin

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Monika Wielechowska
 • Modyfikacje enzymów
Pobrań: 91
Wyświetleń: 777

Organizmy żyjące w temperaturze poniżej 15 oC to: mezofile psychrofile piezofile Zmiana płynności błon biologicznych bakterii zimnolubnych wynika z obecności: estrów kwasów tłuszczowych rozgałęzionych o co najmniej 20 atomach węgla ...

Spis treści

 • Politechnika Warszawska
 • dr Maciej Holko
 • Ekonomia produkcji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 735

SPIS TREŚCI sit. Wstęp V Przedmowa i Uwaga wstępna do trzeciego wydania 4 Rozdział I. O wartości 7 Uzupełnienie rozdziału I 53 Rozdział II. O rencie 69 Rozdział III. O rencie górniczej 91 Rozdział IV. O cenie naturalnej i rynkowej 95 Rozdział V. O płacach 100 Rozdział VI. O zyskach 119 ...

Enzymologia- prezentacja

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Maria Wanda Bretner
 • Enzymologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 819

EC 2.7.-. -. kinazy przenoszą grupę fosforanową z ATP lub GTP na: białka - kinazy białkowe nukleozydy i nukleotydy – kinazy nukleotydowe nukleozyd – monofosforan nukleozydu – difosforan nukleozydu – trifosforan nukleozydu cukry – heksokinaza, kinaza fosforybulozowa, fruktokinaza, lipidy – k...

Hydrolazy- prezentacja

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Maria Wanda Bretner
 • Enzymologia
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2429

3.-.-.-. Hydrolazy 3.- enzymy rozcinające wiązanie chemiczne w procesie hydrolizy (reakcji w której substrat zostaje rozdzielony na dwie części z użyciem cząsteczki wody) 3. 1. -.-. działają na wiązania estrowe 3. 2. -.-. działaj...

Informatyka - pętle - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Piotr Winiarek
 • Informatyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 665

Sub sumka() Dim a1 As Byte Dim a2 As Byte Dim sum As Byte a1 = Range("A1").Value ' wartość a1 jest pobierana z komórki A1 a2 = Range("B1").Value ' wartość a2 jest pobierana z komórki B1 sum = a1 + a2 ' obliczenie wartości zmiennej sum Range("C1").Value = sum ' kopiowani...

Informatyka - kartkówka

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Piotr Winiarek
 • Informatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1029

zadania treningowe do kartkówki z infy: 1. Narysuj schematy blokowe następujących algorytmów: a. iteracyjnego obliczenia n-tej potęgi liczby m. Zakładamy, że nie ma operatora potęgowania...

Informatyka - kartkówka

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Piotr Winiarek
 • Informatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

'Zapisane niżej procedury należy skopiowac do edytora VBA i testować. Sub sumka() Dim a1 As Byte Dim a2 As Byte Dim sum As Byte a1 = Range("A1").Value ' wartość a1 jest pobierana z komórki A1 a2 = Range("B1").Value ' wartość a2 jest pobierana z komórki B1 sum = a1 + a2 ' oblicze...

Informatyka - kartkówka 4

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Piotr Winiarek
 • Informatyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

Sub silnik() 'iteracyjne obliczenie n! Dim n As Byte, i As Byte, sil As Long sil = 1 'początkowa wartość n!, wykorzystywana także gdy n=0 n = InputBox("Podaj n") ' wprowadzenie danej wejściowej For i = 1 To n 'uruchomienie pętli For sil = i * sil 'do wartości sil w każdym cyklu pętli domna...

Informatyka - kolokwium

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Piotr Winiarek
 • Informatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 469

Zadanie 1 (6 pkt.). Narysuj schemat blokowy algorytmu sumowania wyrazów ciągu o wyrazie ogólnym ai = 2/(i(i+1)) od i = 1 do momentu gdy ai (…) … Zadanie 1 (6 pkt.). Narysuj schemat blokowy algorytmu sumowania wyrazów ciągu o wyrazie ogó...

Informatyka - kolokwium 2

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Piotr Winiarek
 • Informatyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 567

Zad 1. (10 pkt) Stwórz formularz (wzór poniżej), składający się z 4 etykiet, 2 pól tekstowych, 3 przycisków i 1 listy o stałym rozmiarze. (2 pkt) Napisz procedurę uruchamiającą formularz. (1 pkt) Przycisk „Wczytaj dane” wczytuje dane z arkusza „ceny odczynników” (plik kol2.xls, arkusz 1), wprowad...