Politechnika Warszawska - strona 138

Antybiotyki przeciwnowotworowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Maria Wanda Bretner
 • Dr Główczyk-Zubek
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1288

Chemia i technologia antybiotyków Wykład 2 dr inż. Krzysztof Bujnowski dr inż. Joanna Główczyk-Zubek sem. letni 2011/2012 Plan wykładu Antybiotyki przeciwnowotworowe Mikroorganizmy Bakterie chorobotwórcze Antybiotyki przeciwnowotworowe Związki hamujące rozwój nowotworów •Antybiotyki...

Metabolity specyficzne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Maria Wanda Bretner
 • Dr Główczyk-Zubek
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2254

Chemia i technologia antybiotyków Wykład 5 Biologiczne podstawy syntezy antybiotyków Antybiotyki aminoglikozydowe Tetracykliny dr inż. Joanna Główczyk-Zubek Kwiecień 2013 Metabolity pierwotne Rodzaj związku Przykład Alkohol Etanol Aminokwasy

Leki przeciwnowotworowe - wykład - Chemia i technologia

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Maria Wanda Bretner
 • Dr Główczyk-Zubek
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1141

Chemia i technologia antybiotyków Wykład 6 Dr inż. Krzysztof Bujnowski Dr inż. Joanna Główczyk-Zubek sem. letni 2011/2012 Plan  Makrolidy niepolienowe  Antybiotyki peptydowe  Antybiotyki przeciwgrzybowe  Oporność  Perspektywy antybiotykoterapii Związki makrocykliczne Związki: •na...

Leki przeciwnowotworowe - wykład - The truth about antibiotics

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Maria Wanda Bretner
 • Dr Główczyk-Zubek
Pobrań: 14
Wyświetleń: 427

ARTICLE IN PRESS International Journal of Medical Microbiology 296 (2006) 163–170 www.elsevier.de/ijmm REVIEW The truth about antibiotics Grace Yim, Helena Huimi Wang, Julian Daviesà Department of Microbiology and Immunology, Life Sciences Institute, 2350 Health Sciences Mall Vancouver, BC, V...

Środki odkażające - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż Tomasz Ciach
 • Farmakologia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1260

Środki odkażające Aseptyki - środki mające służące do osiągnięcia do jałowości bakteriologicznej pomieszczeń, narzędzi, materiałów opatrunkowych i innych przedmiotów w celu niedopuszczenia drobnoustrojów do określonego środowiska, np. otwartej rany operacyjnej. Środki dezynfekujące - środki mające ...

Antymetabolity - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż Tomasz Ciach
 • Farmakologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1554

Antymetabolity - są to związki konkurencyjne, które zastępują właściwe metabolity w przemianach biochemicznych w organizmach. Budowa antymetabolitów jest zbliżona do właściwych metabolitów. Metabolit Antymetabolit Opis Sulfonamidy ze wzglę...

Drogi podawania leków - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż Tomasz Ciach
 • Farmakologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1274

Drogi podawania leków Miejsce podania Technika podania Postać leku Uwagi Na powierzchnią ciała Na skórę Na powierzchnię skóry Maści, zawiesiny, piany, aerozole Leki o terapeutyce lokalnej Przez skórę Prze skórę na drodze dyfuzji lub transportu aktywnego Maści, plastry Leki penetrujące d...

Leczenie przeciwnowotworowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż Tomasz Ciach
 • Farmakologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 567

Taxol - alkaloid należący do grupy taksoidów, wyizolowany z cisa zachodniego. Stabilizuje on białko - tu bulinę wytwarzaną z miktotubul, które budują kariotyczne wrzeciono podziałowe. W wyniku działania Taksolu, nie ma możliwości na rozpad tu buliny, co wiąże się z brakiem możliwości podziału komórk...

Leczenie przeciwwirusowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż Tomasz Ciach
 • Farmakologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 805

Wirusy - to skomplikowane cząsteczki organiczne, zbudowane z białek i aminokwasów, nie posiadają struktury komórkowej. Zawierają materiał genetyczny w postaci DNA (DNA-wirusy) lub RNA (RNA-wirusy). Wykazują cechy zarówno organizmów żywych jak i materii nieożywionej. Nie mogą rozmnażać się samodzieln...

Leki przeciwbakteryjne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż Tomasz Ciach
 • Farmakologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1400

Leki przeciwbakteryjne - tego typu leki można podzielić na dwie grupy: leki bakteriobójcze i leki bakteriostatyczne. Leki bakteriobójcze - to środki zabijające żywe komórki drobnoustrojów. Leki te niszczą strukturę komórkową bakterii powodując ich śmierć. Większość antybiotyków i chemioterapeutyków...