Politechnika Warszawska - strona 130

Moment dipolowy - sprawozdanie z ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 735

Laboratorium chemii fizycznej Warszawa, 01.04.2003 Protokół pomiarów z ćwiczenia: „Wyznaczanie momentu dipolowego metodą Guggenheima - Smitha” Ćwiczenie przeprowadzili: Ocena z przygotowania: Ocena ze sprawozdania: - Łukasiak Paweł -Pietruszko Adam - Syzdek Jarosław L.p. mk/g (mk + ms)/g...

Ustawa o finansach publicznych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Robert Zajdler
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 175
Wyświetleń: 889

©Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146. o finansach publicznych Dział I Zasady finansów publicznych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zakres i zasady działan...

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Robert Zajdler
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 77
Wyświetleń: 574

©Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów1) 2) Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr 171, poz. 1206, z 2008 r. Nr 157, poz. 976, Nr 223, poz. 1458, Nr 227, poz. 1505, z 2...

Ustawa o samorządzie powiatowym - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Robert Zajdler
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

s. 1/41 ©Kancelaria Sejmu Dz.U. 1998 Nr 91 poz. 578 USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Mieszkańcy powiatu tworzą z mocy prawa lokalną wspólnotę samorządową. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o powiecie, należy przez to rozumieć loka...

Ustawa o samorządzie województwa

 • Politechnika Warszawska
 • dr Robert Zajdler
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 28
Wyświetleń: 658

©Kancelaria Sejmu s. 1/38 Dz.U. 1998 Nr 91 poz. 576 USTAWA Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. o samorządzie województwa 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 10...

Ustawa o saomrzadzie gminnym - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Robert Zajdler
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 14
Wyświetleń: 420

©Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. o samorządzie gminnym 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 20...

Ustawa o swobodzie dzialalnosci gospodarczej

 • Politechnika Warszawska
 • dr Robert Zajdler
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

©Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 123, poz. 803, Nr 141, poz. 888, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367, z 2009 r. Nr 3, poz. 11...

Źródła finansowania inwestycji proekologicznych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Marek Włosowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 630

NR 82 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Seria: Administracja i Zarządzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz ToruĔski dr inĪ. Henryk WyrĊbek Akademia Podlaska w Siedlcach ħródáa finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland ...

Kompilowane - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

GRUPA NR: 25. ZESPÓŁ: 1 ĆWICZENIE NR: 2 Wyznaczanie napięcia powierzchniowego cieczy metodą stalagmometryczną i pęcherzykową. DATA WYKONANIA ĆWICZENIA: 09.05.2006 r. ZESPÓŁ: OCENA: 1. WSTĘP TEORETYCZNY: Napięciem powierzchniowym nazywamy pracę, którą należy wykonać dla utworzenia jednostkow...

Napięcie powierzchniowe II - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644

GRUPA NR: ZESPÓŁ: ĆWICZENIE NR: 2 Wyznaczanie napięcia powierzchniowego cieczy metodą stalagmometryczną i pęcherzykową. DATA WYKONANIA ĆWICZENIA: ZESPÓŁ: 1. OCENA: 1. WSTĘP TEORETYCZNY: Cząsteczki znajdujące się na powierzchni faz skondensowanych, a zatem także fazy ciekłej, posiadają pewien n...