Politechnika Warszawska - strona 127

Czy balisy każdego poziomu ETCS spełniają identyczne funkcje

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Wojciech Józef Zabłocki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 231

czy balisy każdego poziomu ETCS spełniają identyczne funkcje? Tak, jednak przesyłane informacje różnią się Funkcje odometru w systemie ETCS Odometr- urządzenie do pomiaru prędkości i drogi, komunikujące się z balisą i RBC. Mierzy położenie , zamontowany na osi ...

Język ETCS- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Wiesław Zabłocki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 448

Język ETCS- zasady stosowania, struktura języka, budowa telegramu Telegram balisy składa się: -Z częsci informacyjnej, -Bitów kontrolnych, -Bitów synchronizacji. Telegram zaawiera 341 bitów w tym 210 użytkownika ( znormalizowana forma) lub 1023 bity w tym 830 bitów użytkownika (długi) ...

Na czym polega realizaja zasady ruchomego odstępu blokowego

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Wojciech Józef Zabłocki
Pobrań: 91
Wyświetleń: 273

Na czym polega realizaja zasady ruchomego odstępu blokowego Jest to odstęp między pociągami na danym szlaku kolejowym. Odstęp ten jest przekazywany przez urządzenia jak odometr do balis, a z balis do LEU następnie. Brak sygnalizatorów i blokady. Widoczność określenie prędkości wg stanu zajętości ruc...

Statyczny bazowy profil prędkości- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Wojciech Józef Zabłocki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 259

Statyczny bazowy profil prędkości: - jest zawsze określany lecz nie zawsze uwzgledniany, -podstawą wyznaczenia statycznego profilu, - w określonych przypadkach może zostać zastąpiony ssp zależnym od geometrii i jakości toru. Sposoby tworzenia: -charakterystyka toru itp., -Obliczenia statycznego prof...

Wyjaśnij pojęcie bezpiecznej drogi hamownaia- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Wojciech Józef Zabłocki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 168

Wyjaśnij pojęcie bezpiecznej drogi hamownaia. Bezpieczna droga hamowania: droga hamowania nie może być dłuższa niż 2 odstępy samoczynnej blokady liniowej. Odcinek toru, pomiędzy sygnałem zabraniającym lub przeszkodą umożliwiający bezpieczne ...

Ćwiczenie 2 - pytania

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Pomiary w ruchu drogowym
Pobrań: 35
Wyświetleń: 511

Ćwiczenie 2 - „HAŁAS” Wejście Co to jest tło akustyczne Mierniki hałasu Zasady wykonywania pomiarów Co to jest i dlaczego jest stosowana charakterystyka korekcyjna A Dlaczego stosujemy poziom ekwiwalentny dźwięku Poziom równoważny Zejście Co to jest fon Kiedy wyznaczamy poziom eksploatacyjn...

Co prowokuje wystąpienie zjawiska- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 161

Co prowokuje wystąpienie zjawiska: zmiany popytu na rynku detalicznym; zmiany cen (zwłaszcza uprzednio zakomunikowane) racjonowanie, braki produktów; dedykowanie dużych jednostek ładunkowych; niestabilna polityka zapasów; długi łańcuch dystrybucji z wieloma ogniwami pośrednimi ...

Podstawowe koncepcje logistyki

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 322

Podstawowe koncepcje logistyki: -transport -planowanie i organizowanie, -magazynowanie. Logistyczne „7 P”: • prawidłowy produkt • prawidłowa ilość • prawidłowy stan dostawy • prawidłowe miejsce • prawidłowy czas • prawidłowy klient • prawidłowy koszt ...

Zalety metody PERT- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 336

ZALETY metody PERT: Możliwość zarządzania dużymi i złożonymi projektami, nieskomplikowane obliczenia, graficzna prezentacja projektu, możliwość oceny ryzyka czasowego ukończenia poszczególnych zadań oraz całego projektu, możliwość szacowania prawdopodobieństwa ukończenia zadań jak również całeg...

Wykresy Pareto-Lorenca

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Jan Bagiński
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 14
Wyświetleń: 266

Wykresy Pareto-Lorenca stosowane zwykle są w celu: określenia działań najważniejszych ze względu na efekty jakie przynoszą ustalenia, które z trudności spośród zarejestrowanych należy usunąć w pierwszej kolejności, aby uzyskać zmiany przedstawienie udziału każdego składnika według ważności w całk...