Politechnika Warszawska - strona 126

Wybuch cieplny - prezentacja

 • Politechnika Warszawska
 • dr Waldemar Tomaszewski
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: temperatura krytyczna, kryterium Kameneckiego i Semenowa, warunki stanu stacjonarnego oraz koncepcja krytycznej tempera...

Co to jest droga lotnicza

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721

Co to jest droga lotnicza? Droga lotnicza - obszar kontrolowany lub jego część ustanowiony w postaci korytarza. Droga lotnicza (AWY) - wydzielona w postaci korytarza powietrznego część obszaru kontrolowanego w którym działają urządzenia rad...

Technologia i organizacja przewozów samochodowych - test 19

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Mariusz Jacek Wasiak
 • Technologia i organizacja przewozów samochodowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 210

Wewnątrzwspólnotowe usługi transportu towarów obejmują: Przewozy realizowane na terenie dwóch różnych krajów UE Pora nocna na potrzeby ustalania wynagrodzenia kierowców za pracę w godzinach nocnych od 1 stycznia 2012 może być zdefiniowana następująco: 23.00 - 7.00 ...

Technologia i organizacja przewozów samochodowych - test 35

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Mariusz Jacek Wasiak
 • Technologia i organizacja przewozów samochodowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 154

Licencja wspólnotowa wydawana jest na okres: od 2 do 50 lat zgodnie z wnioskiem przedsiębiorcy, nie dłuższy niż 10 lat, nie dłuższy niż 5 lat. Pora nocna na potrzeby ustalania czasu pracy wg Ustawy o czasie pracy kierowców od 1.01.2012 r. może być definiowana następująco: 3.00 - 7.00, 22.00 - ...

Naprawa główna

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 812

Naprawa główna: polega na całkowitym demontażu pojazdów na zespoły i zespołów na części oraz na regeneracji lub wymianie części, miejscem przeprowadzenia naprawy głównej jest specjalnie do tego przeznaczony zakład naprawczy, w wyniku naprawy głównej zostaje całkowicie odtworzona zdolność pojazdu ...

Liniowy punkt sterowania - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 315

Liniowy punkt sterowania jest odpowiedzialny za: odczyt stanu dwóch układów do kontroli niezajętości odcinków torowych, sterowanie i analizę stanu dwóch semaforów odstępowych sbl, wymianę informacji z sąsiednimi punktami sterowania (odstępami), współpracę z układem diagnostycznym. ...

Art. 23. obowiązkowe przerwy

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Janusz Fijałkowski
 • Przepływ ładunków w systemach logistycznych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 322

Art. 23. W zakresie norm określających czas pracy, obowiązkowe przerwy przeznaczone na odpoczynek w czasie dnia pracy oraz odpoczynek dobowy i tygodniowy, układy zbiorowe pracy mogą przewidywać wyższe normy minimalne oraz niższe normy ...

Art. 24. - zobowiązania pracodawcy

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Janusz Fijałkowski
 • Przepływ ładunków w systemach logistycznych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 231

Art. 24. Pracodawca jest obowiązany: 1) poinformować kierowców o obowiązujących ich przepisach z zakresu czasu pracy, w sposób przyjęty u danego pracodawcy oraz 2) uzyskać od kierowcy oświadczenie na piśmie o wymiarze zatrudnienia albo o niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy. 1 ...