Politechnika Warszawska - strona 125

Technologie budowlane

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: W myśl tej definicji na system składają się zatem zakłady materiałów budowlanych (cementowanie, wytwórnia kruszyw, zakłady prefabrykacji), a także zakłady sprzętu budowlanego oraz jednostki proj...

Sposoby wchłaniania trucizn - Ksenobiotyk

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Ksenobiotyk (z gr. ksenos - obcy i bioticos) - związek chemiczny występujący w organizmie, który ani go nie produkuje ani też w normalnych warunkach nie przyjmuje z pożywieniem. Inaczej mówią...

Lecznicze i toksyczne dzialania substancji chemicznych - prezentacja

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Lekozależnosc – najłagodniejsza forma toksykomani, powoduje przyzwyczajenie farmakologiczne i tolerancję organizmu na lek = zwiększone dawki leku = zmiany psychotoksyczne = głębokie zmiany w usposobieniu i zachowaniu się człowieka = uszkodzenia i ...

Nawozy mineralne i pestycydy-prezentacja

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1645

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Przy nieumiejętnym stosowaniu wysokich dawek nawozów, szczególnie azotowych, pojawiają się pewne niebezpieczeństwa. Azotany -Azotyny - Jony amonowe Powoduje to: gromadzenie w częściach jadalnych...

Maszyny Technologiczne - Spawalnictwo

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kolasa
 • Maszyny technologiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2562

dr hab. inż. Andrzej Kolasa. Notatka składa się z 11 zdjęć i porusza zagadnienia takie jak: urządzenia spawalnicze, energia elektryczna, źródło spawalnicze, elektryczny łuk spawalniczy, rodzaje przechodzenia metalu w łuk spawalniczy. Notatka zawie...

Prawo rodzinne - notatki z ćwiczeń

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Monika Łaczmańska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2891

Na opracowanie składa się 10 stron notatek z zeszytu formatu A4, poruszono w nich m.in. następujące zagadnienia: kodeks rodzinny i opiekuńczy, źródła prawa rodzinnego, zasady prawa rodzinnego, pojęcie rodziny, funkcje rodziny, pojęcie dziecka, więzi rodzinne, małżeństwo, przysposobienie, pokrewieńs...

Siły wewnętrzne i obciążenia

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisława Garwacka-Piórkowska
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2492

Na opracowanie składa się 11 stron notatek z zeszytu formatu A4, poruszono w nich m.in. następujące zagadnienia: siły wewnętrzne; zasady sporządzania wykresów; znajdowanie wartości reakcji i sił wewnętrznych na obciążenia - belki swobodne ...

Wykłady z prawa administracyjnego

 • Politechnika Warszawska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1918

dr hab. Helena Kisilowska. Składa się z 11 zeskanowanych stron i zawiera wymienione oraz opisane prawne formy działania administracji. Notatka zawiera także informacje o sądownictwie administracyjnym w Polsce oraz o historii sądownictwa administracyjnego ( Anglia, Francja, Niemcy, oraz ogólnie Euro...

Funktory zdaniotwórcze i wnioskowanie

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Tomasz Zbrzezny
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1750

Na opracowanie składa się 11 stron notatek z zeszytu formatu A4, poruszono w nich m.in. następujące zagadnienia: definicja logiki, treść, supozycja, działy semiotyki, antynomia, zdanie,

Układy ramowe i kratownice

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż Małgorzata Leszczyńska-Domańska
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2674

Na opracowanie składa się 11 stron notatek z zeszytu formatu A4, poruszono w nich m.in. następujące zagadnienia: układy ramowe; sporządzanie wykresów sił wewnętrznych w ramie (belce załamanej) (zadanie); pierwszy przekrój; drugi przekrój; ...