Politechnika Warszawska - strona 123

Poziom równoważny- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Pomiary w ruchu drogowym
Pobrań: 14
Wyświetleń: 308

Poziom równoważny (ekwiwalentny) Poziom równoważny jest uśrednionym poziomem dźwięku o zmiennym poziomie energii akustycznej w danym czasie obserwacji. Jest to wskaźnik najbardziej rozpowszechniony przy ocenie hałasu drogowego. [dB] LAi - poziom hałasu występujący w czasie ti [dB] ti - czas wystę...

Poziomy statystyczne- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Pomiary w ruchu drogowym
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

Poziomy statystyczne W przypadku hałasów o widmie ciągłym, do których zalicza się hałasy komunikacyjne (przy dostatecznie dużej intensywności strumienia) rozkład prawdopodobieństwa występowania hałasów o określonym poziomie jest zbliżony do rozkładu normalnego. Poziom statystyczny LAX% jest to tak...

Wielkości charakteryzujące źródło- oprocentowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Pomiary w ruchu drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Wielkości charakteryzujące źródło Warunki atmosferyczne: prędkość i kierunek wiatru temperatura powietrza w punkcie pomiarowym wilgotność względna powietrza hałasy drogowe: natężenie ruchu struktura rodzajowa strumienia prędkość w o...

Bezpośr korzyści wynikające z wdrożenia MRP- spis

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

Bezpośr korzyści wynikające z wdrożenia MRP: - Niski poziom zapasów z oszczędnością kapitału, miejsca magazynowania; - Wysoki obrót zapasami; - Lepsza obsługa klienta- wraz z mniejszymi opóźnieniami wywołanymi deficytem materiałów; - Poprawa osiągnięć organizacji, mierzone efektywniejszym wykorz...

Sterowanie procesami produkcyjnymi- definicje

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 56
Wyświetleń: 602

bezpośrednia - wnioskowanie z porównań występujących w przyrodzie zjawisk i ich działaniem zbliżonym do rozpatrywanego zagadnienia personalna - polega na identyfikacji osoby poszukującej rozwiązania z problemem lub jego elementami składowymi symboliczna - Wykorzystuje się w niej metafory, symbole,...

Burza mózgów- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 35
Wyświetleń: 574

Burza mózgów (twórcza dyskusja) Fazy burzy mózgów Faza przygotowań : 1. przygotowanie pomieszczenia · zapewnienie ciszy i spokoju uczestnikom · zapewnienie względnego komfortu 2. przygotowanie uczestników · podział uczestników na zespoł...

Korzyści stosowania systemów MRP

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

Korzyści stosowania systemów MRP: - Zmniejszenie zapasów robót w toku, m.in. poprzez zwiększenie rotacji zapasów; -Zmniejszenie liczby i czasu przezbrojeń oraz liczby zleceń produkcyjnych; - Poprawa terminowości realizacji zleceń; - Ciągłe monitorowanie poziomu zapasów i stanu realizacji zleceń;...

Sterowanie procesami produkcyjnymi- definicje

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 14
Wyświetleń: 413

Metoda graficzna - znak graficzny służy do poinformowania o czymś przez wywołanie skojarzeń, które są zamierzone (lub nie zamierzone) przez autora znaku. Metoda porównań - służy do mierzenia korzyści, wykrywania braków, wskazywania kierunków lub wariantów usprawnienia. Metoda wymuszonych skojarzeń ...

Główne funkcje zaopatrzenia- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 504

GŁÓWNE FUNKCJE ZAOPATRZENIA • Prognozowanie i planowanie potrzeb materiałowych • Planowanie dostaw • Sterowanie dostawami • Zarządzanie zapasami zaopatrzeniowymi • Dobór materiałów • Decyzje “kupować czy produkować“ (Make-or-buy) • Analiza rynków dostaw • Wybór źródeł dostaw • Kontraktowani...

Jakie ograniczenia występują w CPFR- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 266

Jakie ograniczenia występują w CPFR? Ograniczenie 1. Najważniejsze ograniczenie to brak zaufania (nie mamy zaufania do pracowników czy jednostek organizacyjnych, z którymi współpracujemy w ramach jednego przedsiębiorstwa, a co dopiero z osobami spoza firmy!), relacje współpracujących ze sobą firm są...