Politechnika Warszawska - strona 122

Koncepcja wdrożenia systemu ETCS w Polsce- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Wojciech Józef Zabłocki
Pobrań: 35
Wyświetleń: 154

Koncepcja wdrożenia systemu ETCS w Polsce. Podaj przykłady linii, na których planuje się wdrożenia Modernizacja do odpowiedniego poziomu ETCS. Poziom 1 - linia 4 (CMK) odcinek Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie około 220 km. Poziom 2 - Linia...

Misja Kolei Dużych Prędkości- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Wojciech Józef Zabłocki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 476

Misja Kolei Dużych Prędkości (KDP) w Polsce: -synonim nowoczesnej kolei narodowej, -najnowsze technologie kolejowe, -najwyższe standardy środowiskowe, -skrócenie czasu przejazdu pomiędzy największymi polskimi miastami, -zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu przejazdu na poziomie przyjętym, Przykłado...

Profil dynamiczny- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Wojciech Józef Zabłocki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

Profil dynamiczny Dynamiczny profil prędkości to wymagana (porównanie z bieżącą prędkością i położeniem) krzywa hamowania lub maksymalne wartości prędkości dla każdego położenia pociągu. Określa: -odległość jaką ma do pokonania przy prędkości - profil lini, -dopuszczalna prędkośc Zasada wyznaczan...

Uwarunkowania wdrożenia ETCS w Polsce- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Wojciech Józef Zabłocki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 238

Uwarunkowania wdrożenia ETCS w PL: Poziom1. -linie o małym natężeniu ruchu -wariant z uaktualnieniem przez dodatkowe balisy na odcinkach krytycznych. Poziom2 -uzasadniony w przypadku wyposażenia linii w system GSM-R. Poziom3: -linie magistralne lub wydzielone-lokomotywy muszą być wyposażone w urząd...

Wizja Kolei Dużych Prędkości- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Wojciech Józef Zabłocki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 385

Wizja Kolei Dużych Prędkości (KDP) w Polsce Wizja do 2020: -Uruchomienie sieci szybkich pasażerskich połączeń kolejowych, - konkurencyjność w stosunku do innych rodzajów transportu, -komplemertarność z innymi połączeniami kolejowymi w Polsce, Cele: -Terminowe i zgodne z założonym budżetem uruchomie...

Wyjaśnij pojęcia JRU i BTM i opisz funkcje realizowane przez urządzeni...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Wojciech Józef Zabłocki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 168

Wyjaśnij pojęcia JRU i BTM i opisz funkcje realizowane przez urządzenia objęte tymi skrótami JRU- interfejs zapisu danych do rejetratora (prawnego) Juritical Recorder Unit. BTM- Moduł transmisji balis za pomocą tego modułu dane z balis są najpierw filtrowane i analizowane. Balisa module- urządzenie ...

Wyjaśnij pojęcie LEUi DMI i opisz funkcje realizowane przez urządzenia...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Wojciech Józef Zabłocki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

Wyjaśnij pojęcie LEUi DMI i opisz funkcje realizowane przez urządzenia objęte tymi skrótami LEU - elektroniczna jednostka liniowa (moduł powiązania z innymi urządzeniami ETCS połączona z balisą przekazująca informacje do DMI (lineside elektronic unit) urządzenie przytorowe komunikujące się pomiędzy ...

Zadania interoperacyjności- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Wojciech Józef Zabłocki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

Zadania interoperacyjności Interopreacyjność dla: - Infrastruktura, -Energia, -Sterowanie ruchem kolejowym, -Tabor, -Ruch kolejowy, -Utrzymanie. W praktyce oznacza to, że interoperacyjny tabor może poruszać się po interoperacyjnej infra...

Zadanie systemu ECTS- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Wojciech Józef Zabłocki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 336

Zadanie systemu ECTS. Zadania ETCS: ma zapewniać wysoki poziom bezpieczeństwa poprzez przekazywanie informacji do kabiny maszynisty informacji z urządzeń instalowanych na liniach kolejowych: -Precyzyjnie określone granice zezwolenia na...

Zasady tworzenia profilu dynamicznego-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Wojciech Józef Zabłocki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 224

Zasady tworzenia profilu dynamicznego: -krzywe obliczane są od punktu końca drogi przebiegu wstecz w kierunku aktualnego położenia pojazdu aż do zrównania z charakterystyką ssp lub do poprzedniego restrywnego skoku, -bazowa krzywa hamowania obliczane są przy założeniu, że czas wdrożenia hamowania je...