Politechnika Warszawska - strona 116

Wodociągi i kanalizacje - kanalizacja podciśnieniowa, przekroje poprze...

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Sławczo Denczew
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 280
Wyświetleń: 5012

Opisuje w całości kanalizację podciśnieniową z jej elementami, materiały do budowy przewodów kanalizacyjnych oraz kształty przekrojów poprzecznych kanałów. Zawarto też opis pompowni kanalizacyjnych z podziałem na ich rodzaje i zasady projektowania. Wykład 1 Zadaniem kanalizacji jest nieprzerwany o...

Wodociągi i kanalizacje - rodzaje pomp, instalacje kanalizacyjne, inst...

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Sławczo Denczew
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 168
Wyświetleń: 5159

Ponadto wyjaśnia pojęcia takie jak: inst. kanalizacyjne, przepływ obliczeniowy, pion kanalizacyjny, podejście kanalizacyjne. Opisuje materiały do wykonania instalacji wewnętrznych budynku, wymiarowanie inst. kanalizacyjnej. Zawarto obliczenia hydrauliczne sieci kanalizacyjnej z wyjaśnieniem wzorów;...

Wodociągi oraz urządzenia do uzdatniania wody - wykłady

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Maria Mikołajczyk
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 189
Wyświetleń: 4207

Systemy zagospodarowania w wodę Sieć uliczna - rozkwit systemów wodociągowych należy do miast rzymskich ujęcie wody było ze źródła lub z pobliskich gór. Transport wody grawitacyjny - akweduktami. geometryczna różnica wysokości była przyczyną wytworzenia ciśnienia w rurociągu. (Q , V) = f ( Hg , r ...

Technologia, ekonomika i organizacja robót sanitarnych - wykłady

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Małgorzata Dalewska-Kolan
 • Technologia, ekonomika i organizacja robót samitarnych
Pobrań: 133
Wyświetleń: 3472

TECHNOLOGIA, EKONOMIKA I ORGANIZACJA ROBÓT SANITARNYCH Literatura: Adam Perkowski, Skrypt Politechniki Warszawskiej - „Organizacja i wykonawstwo robót instalacyjnych” - Cześć I: Technologia, Część II: Organizacja. Wiaczesław Bortniczuk, Skrypt Politechniki Warszawskiej - „Podstawy organizacji i pl...

Biologia - wykłady

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. hab. inż. Alina Kusińska
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2625

BIOLOGIA-jest to nauka ogólnie przyrodnicza wywodzi się z greckich słów bios-życie, logos-nauka. Jest to nauka o powstawaniu i rozwoju żywej przyrody. DZIAŁY: Morfologia-wszystkie procesy życiowe w organizmie Systematyka- ujmuje poznane org. Embriologia- nauka o rozwoju zarodkowym Genetyka- o praw...

Chemia budowlana - wykłady

 • Politechnika Warszawska
 • dr Maria Bukowska
 • Chemia budowlana
Pobrań: 420
Wyświetleń: 4879

Materialy kamieniste -sa to materialy nieorganiczne-materialy nie zawierające związków C4-, czyli wegla organicznego -dzielimy je na: materialy naturalne roznego rodzaju skaly występujące w przyrodzie, materialy sztuczne materialy wyprodukowane przez człowieka w procesie technologicznym (ceramika,...

Oczyszczanie wody - cz. 1

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Orłowski
 • Gospodarka ściekowa - oczyszczanie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1925

Specjalne procesy oczyszczania wody i ścieków WODA występuje w całej biosferze, jest niezbędna dla ludzi, wykorzystywana w celach przemysłowych, rolniczych, rekreacyjnych, jako środowisko reakcji biochemicznych, niezbędna do życia.3/4 globu ziemskiego to morza i oceany. Objętość hydrosfery to 2*10...

Fizyka budowli - cz. 1

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Dorota Bzowska
 • Fizyka budowli
Pobrań: 252
Wyświetleń: 4515

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wprowadza wymagania ochrony cieplnej budynków wyrażone przy użyciu wskaźnika sezonowego zapotrzebowana na energię do ogrzewania, E, kWh/(m2a) zgodnie z...

Fizyka budowli - cz. 2

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Dorota Bzowska
 • Fizyka budowli
Pobrań: 175
Wyświetleń: 3220

Pojemność cieplna C=c∙m [J-K-1] Pojemność cieplna C - stosunek ilości ciepła (dQ) dostarczonego do układu, do odpowiadającego mu przyrostu temperatury (dT). c - ciepło właściwe, (J/kg K), m - masa substancji, Q - ciepło dostarczane do układu, T- temperatura Ciepło właściwe ciał starych i cieczy je...

Fizyka budowli - cz. 3

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Dorota Bzowska
 • Fizyka budowli
Pobrań: 182
Wyświetleń: 3381

Usytuowanie warstw izolacyjnych Zarówno lokalizację, jak i sposób ułożenia warstwy izolacyjnej, nieprzepuszczającej powietrza ani pary wodnej, należy zaprojektować w najdrobniejszych szczegółach. Warstwę tę układa się po wewnętrznej, ciepłej stronie przegrody termoizolacyjnej, w miarę możności na ...