Politechnika Warszawska - strona 115

Równania ruchu punktu materialnego

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wanda Jałowiecki
 • Mechanika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Dynamika - bada ogólne prawa ruchu obiektów materialnych z uwzględnieniem przyczyn powodujących ten ruch. Przyczyny ruchu: wzajemne oddziaływania danego obiektu z innymi obiektami (ciałami), które przedstawiamy za pomocą sił i więzów. I prawo (be...

Zasady zmienności w dynamice punktu materialnego

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wanda Jałowiecki
 • Mechanika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Zasada zachowania pędu punktu materialnego: Jeżeli wypadkowy wektor sił działających na PMjest równy zeru to wektor pędu jest stały. Twierdzenie Steinera

Sieci komputerowe - Warunki dialogu

 • Politechnika Warszawska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1099

Politechnika  Politechnika Warszawska Warszawsk Sieci komputerowe 2001/2002 Sieci komputerow 1 SIECI KOMPUTEROWE Prowadzący :  dr inż. Leszek Kłodziński Politechnika Warszawska Politechnika Warszawsk Sieci komputerowe 2001/2002 Sieci komputerow 2 DIALOG WARUNKI DIALOGU Użytkownik A Użytkownik A Uży...

Bezpieczeństwo systemów komputerowych - zagrożenia w sieci

 • Politechnika Warszawska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 840

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Spis treści 2 Spis treści Wstęp 4 Rozdział I – Problem bezpieczeństwa 1. Zagrożenia w sieci Internet 5 2. Kim jest haker? 9 3. Klasy zabezpieczeń 11 Rozdział II – Podstawy Internetu 1. Protokół TCP/IP 15 Rozdział III – Ataki na systemy komputerowe 1. Rodzaje at...

Instalacje gazowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Ircha
 • Instalacje gazowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3045

Zasada projektowania Prowadzenie przewodów. - powyżej 0,5 m od budynku, powinny spełniać wymagania określone w przepisach odrębnych dotyczących sieci gazowych. - do 0,5m od budynku, powinny być wykonane z rur stalowych bez szwu bądź z rur stalowych ze szwem przewodowych, łączonych przez spawanie....

Materiały ustny egzamin z języka angielskiego na poziomie B2

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Roman Gąsecki
 • Język angielski
Pobrań: 10997
Wyświetleń: 73997

Zestaw pytań i odpowiedzi do egzaminu B2 z języka angielskiego. 1. How do you like spending your holidays?2 Which places would you most like to visit?3. How do you prefer to travel4. Is there something you wish was different now...

Pytania i odpowiedzi do egzaminu ustnego z języka angielski na poziomi...

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Roman Gąsecki
 • Język angielski
Pobrań: 4550
Wyświetleń: 27272

Do you think some people worry to much about their weight and how the look? 2.Has modern technology really made our life easier? 3.Do you think travel to planets is really possible? 4. Is it right to spend so much money on space research when people on Earth are starving? 5.What skills do you th...

Notatki z materiałoznawstwa

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Bogumił Wronka
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3199

Żeliwa maja wegiel w postaci wolnej(grafitu) i związanej cementytu. Wyróżniamy: zeliwa szare-wystepuje w nich grafit w postaci platkowej. Osnowa może być ferrytyczna, ferrytyczno-foerlityczna,perlityczna. Grafit to tzw. karb strukturalny w materiale. Oslabia on material,czyni go kruchym,mniejsza w...

Ochrona powietrza - notatki z wykładów

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Hanna Bauman-Kaszubska
 • Ochrona powietrza
Pobrań: 350
Wyświetleń: 5376

skład czystego powietrza, emisja, imisja, wyrzut, naturalne źródła zanieczyszczeń, ich rodzaje, podział ze względu na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń, cechy zanieczyszczeń antropogenicznych itd. Opisuje atmosferę i wszystkie jej warstwy, zanieczyszczenia mechaniczne, fizyczne, chemiczne, biol...

Urządzenia do oczyszczania przemysłowych gazów odlotowych - wykłady...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Hanna Bauman-Kaszubska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 3234

Ponadto są tu opisy gazów powstających podczas spalania i ich dopuszczalne stężenia, charakterystyki metali ciężkich, wpływ procesów zachodzących w atmosferze, kryteria stosowane do określania zagrożeń wynikających z emisji zanieczyszczeń do atm. w tym dyrektywa europejska. Metody oczyszczania g...