Politechnika Warszawska - strona 110

Art. 12. - tygodniowy czas pracy kierowcy

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Janusz Fijałkowski
 • Przepływ ładunków w systemach logistycznych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Art. 12. 1. Tygodniowy czas pracy kierowcy, łącznie z godzinami nadliczbowymi, nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. 2. Tygodniowy czas pracy, o którym mowa w ust. 1, może być przedłużony do 60 godzin, jeżeli średni tygodniowy cz...

Art. 13. prezerwa kierowcy

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Janusz Fijałkowski
 • Przepływ ładunków w systemach logistycznych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

Art. 13. 1. Po sześciu kolejnych godzinach pracy kierowcy przysługuje przerwa przeznaczona na odpoczynek w wymiarze nie krótszym niż 30 minut, w przypadku gdy liczba godzin pracy nie przekracza 9 godzin oraz w wymiarze nie krótszym niż 45 minut, w przypadku gdy liczba godzin pracy wynosi więcej niż ...

Metoda podwójnego pierwszeństwa 2 krok

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Jarosław Poznański
 • Technologia towarowych przewozów kolejowych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 630

Metoda podwójnego pierwszeństwa 2 krok do z C E FG EG CD + Nad B 190 120 w 125 140 130 70 G 210 40 25 k 20 wk 150 30-15 AG 255 95 80 w 95 195 40 DE 145 k 25 wk 55 70 85k 10 - Brak 85 20 10 15 20 150 ...

Tabela przesuwu wagonów próżnych

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Jarosław Poznański
 • Technologia towarowych przewozów kolejowych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

Tabela przesuwu wagonów próżnych do z C D E F FG EG CD + Nad B 50 20 70 G 5 10 15 30 AG 35 5 40 DF 15 10 25 DE 10 10 - Brak 85 15 20 10 10 15 20 175 ΣΣ(ns) = 50x190 + 20x130 + 5x 40 + 10x25 + 15x20 + 35x255 + 5x95 + 15x15 + 10x15 + 10x25 = 22 875 wag-km ...

Porównanie sterowania cyklicznego i akomodacyjnego

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 56
Wyświetleń: 770

Porównanie sterowania cyklicznego i akomodacyjnego *ster cykliczne: -długość sygn. zielonych wyznaczana na podstawie przeciętnych obciążeń w długich okresach -niezmienna struktura realizowanego programu sygn. -brak możliwości dopasowania do aktualnego obciążenia -w miarę łatwe do wyznaczenia *...

Lokalizacja zabudowy wzdłuż dróg publicznych

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

LOKALIZACJA ZABUDOWY WZDŁUŻ DRÓG PUBLICZNYCH Art. 35 ust. 4 ustawy stwierdza „Lokalizowanie zabudowy wzdłuż zarezerwowanych pasów terenu, nowo wybudowanych dróg (w tym obwodnic miejscowości) oraz istniejących dróg może nastąpić tylko w przypadku...

Bezpieczeństwo systemu - zasady

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 322

Bezpieczeństwo systemu jest zapewnione głównie przez: uzgodniony i zaakceptowany przez specjalistów zapis algorytmu przetwa­rzania realizujący logikę sterowania, dwukanałowość przetwarzania danych w programach ułożonych zgodnie z przyjętymi zasadami przez dwa zespoły programistów i zapisanych w ró...

Fizykochemiczna charakterystyka substancji czystych- część II

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 280

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Celem ćwiczenia jest zbadanie zależności temperatury wrzenia cieczy w funkcji ciśnienia, wyznaczenie normalnej temperatury wrzenia, en...

ADSORPCJA1

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Na podstawie zależności 1/a=f(1/Cr) możemy stwierdzić, że stosując równanie Langmuira można wyznaczyć adsorpcję w układzie ciecz-ciało stałe. Z przebiegu wykreślonej izotermy adsorpcji

Termodynamika ogniw- ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Celem ćwiczenia jest wyznaczenie standardowej siły elektromotorycznej ogniwa ( 0 ) SEM E , średniego współczynnika aktywności elektrolitu (g±) oraz wyznaczenie liczb przenoszenia ...