Politechnika Śląska - strona 322

Moc sygnału FM - opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Moc sygnału FM Moc sygnału FM jest stała niezależna od parametrow modulacji. Do jej wy- znaczenia najlepiej posłużyć się najogolniejszą postacią sygnału FM danego równaniem. Wpływ na jej wartość ma jedynie amplituda fali nośnej. ...

Okno Bartletta - opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

okno Bartletta (trojkątne): w ( n ) = 2 n M − 1 , dla 0 ¬ n ¬ M − 1 2 − 2 n M − 1 , dla M − 1 2 ¬ n ¬ M − 1 (9.10) _ ω = 6 . 1 _ M , A min = 25 dB ...

Okno Blackmana - opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

okno Blackmana : w ( n ) = 0 , 42 − 0 , 5 cos _ 2 πn M − 1 _ + 0 , 08 cos _ 4 πn M − 1 _ dla 0 ¬ n ¬ M − 1 (9.13) _ ω = 11 _ M , A min = 74 dB ...

Okno Kaisera - opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

okno Kaisera (Kaisera-Bessela) - jedno z najbardziej użytecznych i opty- malnych. Parametry _ ω i A min zależą od wartości parametru β . Można oszaco- wać długość M i wspołczynnik β filtru projektowanego z użyciem okna Kaisera na podstawie założeń projektowych, ...

CPM system operacyjny - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Systemy operacyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 322

CP/M Najprostszą gospodarkę pamięcią prezentuje system operacyjny CP/M. Ponieważ w systemie tym może istnieć tylko jeden proces, dostaje on całą pamięć w swoje władanie. System operacyjny informuje go jedynie, gdzie znajdują się jego obszary pamięci. Poza tym ostrzeżeniem, system operacyjny nie chr...

Calling a constructor

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Piotr Fabian
 • Computer Programming
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

Calling a constructor  Constructor with no args (default constructor): point p1;  Others: point p3(10.0, 20.0); // 2 arg. point p2(1.0); // 1 arg. // point p1(); // this would be a call of p1 function point p2=1.0; // this way 1 arg. con. on...

Constructor _ not a normal method

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Piotr Fabian
 • Computer Programming
Pobrań: 0
Wyświetleń: 315

Constructor - not a normal method  We don't specify the returned value (even void)  We cannot call it for an already constructed object  We cannot get it's address  It is not even visible in the class scope and has no name ...

Constructor and destructor for derived class

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Piotr Fabian
 • Computer Programming
Pobrań: 0
Wyświetleń: 273

Constructor and destructor for d erived class  Cconstructors are not inherited, but:  Order of constructor calls: 1. virtual base classes 2. non-virtual base classes 3. member objects 4. the class constructor  Destructorss - reverse order ...

Constructor declaration

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Piotr Fabian
 • Computer Programming
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

Constructor declaration  For the T class: T(args); or T::T(args); class point { double x, y; public: // … point(double, double); // no return value, even void! point(double); // overloadable point(); }; ...

Constructor - When to define it

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Piotr Fabian
 • Computer Programming
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

Constructor  Constructor - method used for initializing objects of a given class - an algorithm for creating object of a given class  When to define it - if class variables need initialization - if something should be done when a new object ...