Politechnika Śląska - strona 291

Szary kod

 • Politechnika Śląska
 • dr Jerzy Rutkowski
 • Teoria informacji i kodowania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

Gray code In this code, two code words that encode consecutive digital numbers differ in only one bit. Step 1. Perform decimal to binary conversion. The word is obtained. Step 2. Shift binary word into the right by one bit, i.e. delete the least w...

Przechodnie zamknięte Rt

 • Politechnika Śląska
 • Matematyka dyskretna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

THE TRANSITIVE CLOSURE R t The transitive closure R t of a relation R is the smallest relation, that contains R and is transitive. We form R t by adding to R only as many ordered pairs as is necessary to make the relation transitive. If R itself is transitive, then it is its own transitive closure:...

Cached Credentials

 • Politechnika Śląska
 • Systemy operacyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

Cached Credentials When users that have domain user accounts log on to a computer, a copy of their credentials are cached in a secure area of the local computer.s registry. These cached credentials are used to enable the user to log on to the computer if Active Directory is not available to auth...

Wytrzymałość materiałów i konstrukcji - ćwiczenia 3

 • Politechnika Śląska
 • Wytrzymałość materiałów i konstrukcji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 427

Projekt nr. 25-25 Część 3. Kratownica l = 4.47 m P = 1.735 kN q = P/l kąt α=30o kąt  = 60o (z zależności trgygonometrycznych) Po redukcji obciążenia ciąghłego do węzłów otrzymujemy układ jak poniżej: Stopień statycznej wyznaczalności: S...

Liczebniki porządkowe - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

Liczebniki porządkowe I numeri cardinali Dziesięć pierwszych liczebników porządkowych ma następujące formy: 1. primo 2. secondo 3. terzo 4. quarto 5. quinto 6. sesto 7. settimo 8. ottavo 9. nono 10. decimo Następne liczebniki...

Spójniki współrzędne więc, ale, a więc - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 350

Spójniki współrzędne „więc", „ale", „a więc" Congiunzioni coordinative "allora", "ma", "dunque" W języku włoskim, tak jak w języku polskim, istnieją spójniki używane w zdaniach współrzędnie złożonyc...

Wykład - zadanie z grafiki inżynierskiej

 • Politechnika Śląska
 • Grafika inżynierska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 462

Zadanie domowe 2 Dana jest płaszczyzna α, która nie jest prostopadła do Ŝadnej z rzutni. Jest ona określona przez dwie proste równoległe m oraz n poprowadzone odpowiednio przez punkty A i B (A∈ m, B ∈ n). Głębokości i wysokości punktów A i B są dodatnie i spełniają zaleŜność GA (…) … Zadanie ...

Badanie inhibitorów korozji elektrochemicznej

 • Politechnika Śląska
 • dr Monika Gralewski
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 525

Badanie inhibitorów korozji elektrochemicznej ćw.32 Wstęp teoretyczny Korozja jest procesem ogólnym odnoszącym się do procesu, którym wolne metale przechodzą w związki. W szczególnym przypadku żelaza proces korozji nazywa się rdzewieniem...

A singly linked list

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Piotr Fabian
 • Fundamentals of Computer Programming
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

A singly linked list • One of the simplest data structures • Consists of a number of nodes, each containing: - one or more data element(s) - a link (pointer) to another node ...

Termodynamiczna klasyfikacja roztworów

 • Politechnika Śląska
 • dr Monika Gralewski
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 539

Termodynamiczna klasyfikacja roztworów Do klasyfikacji roztworów korzystamy z równania: γ i = 1 spełnione nie spełnione roztwór idealny roztwór nieidealny zał: spełnione nie spełnione roztwór idealny doskonały roztwór idealny niedoskonały 2 1 ...