Politechnika Śląska - strona 287

The conservation equation - opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Fields lines and guides
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

The conservation equation The equation expressing the fact that charge cannot be created or destroyed, but can merely be moved around in the form of an electric current, which if of suitable nonuniformity in space might cause a change of charge density to arise, is in integral form ∂ ∂t Z v ...

The interior field - opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Fields lines and guides
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

The interior fi eld Inside the material all the fields propagate as the attenuated plane wave Ex(x, y, z) = E−αz 0 e−jβz = E0e−(1+j)z/δ Thus in terms of the original tangential magnetic field Ex(x, y, z) = (1+j)RsH0e−(1+j)z/δ (9.17) The volu...

The Laws of Electrodynamics - opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Fields lines and guides
Pobrań: 0
Wyświetleń: 343

The Laws of Electrodynamics We provide for reference below compact but complete statements of the four fundamental laws of electrodynamics which are embodied in what are known as Maxwell's equations. In the form stated below the laws are of full generality, and apply both to empty space and to r...

Twin lines - opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Fields lines and guides
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

Twin lines We state without proof that for twin lines of the type illustrated in Figure 2.27 Again we note that the velocity is independent of frequency, and equal to velocity of light in the medium. The characteristic impedance is Z0 = 1 π r μ0 ε loge μ 2s d ¶ for s À d (2.101) Comm...

Uncharged lines - opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Fields lines and guides
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

Uncharged lines If we assume a line is initially uncharged, and we apply a signal at the source end, we will launch a forward wave, but we will have initially no backward wave, since there is no source at the load end, and the forward wave will not yet have reached the load to produce a reflecti...

Voltage reflection factor - opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Fields lines and guides
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

Voltage re fl ection factor We define the voltage reflection factor of the load as Note that despite our use of Z0 and ZL to denote the line and the load impedance, the defintion here only applies to resistive loads, because we have assumed vL = ZLiL, and vL and iL are functions of time. However...

Czasowa postać sygnału SSB WC - opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

Czasowa postać sygnału SSB WC Przesyłanie wraz z sygnałem SSB fali nośnej umożliwia prostą realizację ukła- dow odbiorczych (demodulatora). Wystarczy do sygnału SSB - SC dodać nośną o określonym poziomie. Podobnie jak sygnał bez fali nośnej sygnał ten jest zmodulowany zarowno amplitudowo jak i ...

Gabaryty filtru dolnoprzepustowego - opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686

Gabaryty filtru dolnoprzepustowego Przykładowe gabaryty filtru dolnoprzepustowego prezentuje rys. 9.1. Na ry- sunku zdefiniowano: f p = ! p 2 _ — znormalizowana częstotliwość graniczna pasma przepusz- czania, f z = ! z 2 _ — znormalizowana częstotliwość graniczna pasma zaporowego, R p — maksymaln...

Moc sygnału AM - opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

Moc sygnału AM Moc sygnału zmodulowanego AM łatwiej wyznaczyć wyodrębniając z sy- gnału zmodulowanego składową pochodzącą od fali nośnej oraz od wstęg bocznych. Z punktu widzenia sprawności mo...

Modulacja AM SSB - opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

Modulacja AM SSB Akronim tego rodzaju modulacji amplitudowej pochodzi od anglojęzycznej nazwy A mplitude M odulation - S ingle S ide B and, czyli jednowstęgowa mo- dulacja amplitudy. Sygnał tego rodzaju modulacji można przesyłać bez fali nośn...