Politechnika Śląska - strona 280

Zdrowie,jego ocena i ochrona

 • Politechnika Śląska
 • dr Krzysztof Deptuła
 • Biomedyczne podstawy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2520

Biomedyczne podstawy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej Zdrowie oraz jego ocena i ochrona Zdrowie -stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrego samopoczucia, przy całkowitym braku choroby i kalectwa. choroba - dynamiczna reakcja ustroju na czynniki chorobotwórcze prowadząca do zab...

Posturografia

 • Politechnika Śląska
 • dr Wanda Szwed
 • Biomechanika
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3031

Posturografia - zespół cech badawczych pozwalających ocenić jakość kontroli postawy. Równowaga - stan charakteryzujący pionową orientację ciała osiągniętą dzięki zrównaniu działających na ciało sił oraz ich momentów. Równowagę zapewnia układ nerwowy przez odruchowe napięcie odpowiednich grup mięś...

Działanie mięśni na dźwignie kostne

 • Politechnika Śląska
 • dr Wanda Szwed
 • Biomechanika
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1351

DZIAŁANIE MIĘŚNI NA DŹWIGNIE KOSTNE Z punktu widzenia mechaniki kości połączone ruchomo w stawach są dźwigniami. Staw stanowi punkt podparcia dźwigni. Do kości przyłożonych jest wiele sił, które można podzielić na dwie przeciwdziałające grupy - każda z grup stara się odwrócić dźwignię w przeciwny...

Akustyka-wykład

 • Politechnika Śląska
 • mgr Barbara Binkowski
 • Fizjologiczne podstawy wad postawy
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1841

Akustyka Bodźcem do narządu słuchu są fale dźwiękowe fale rozchodzą się ze źródła dźwięku z prędkością zależną od nośnika fal (powietrze, ciecz, gaz) Dla zjawisk akustycznych głównym źródłem dźwięku są różne ciśnienia, które powstają w...

Fizjologia widzenie-wykład

 • Politechnika Śląska
 • mgr Barbara Binkowski
 • Fizjologiczne podstawy wad postawy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1092

Fizjologia widzenie Siatkówka zawiera dwa rodzaje receptorów (fotoreceptorów) pręciki Czopki oraz komórki horyzontalne, dwubiegunowe, amakrynowe i zwojowe wypustki komórek zwojowych opuszczają gałkę oczną jako nerw wzrokowy w fotorece...

Mechanizmy fizjologiczne zarządzające równowagą ciała

 • Politechnika Śląska
 • mgr Barbara Binkowski
 • Fizjologiczne podstawy wad postawy
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2429

Fizjologiczne podstawy wad postawy 12.11.12 Mechanizmy fizjologiczne zarządzające równowagą ciała Fizjologiczne mechanizmy regulujące napięciem mięśniowym i równowagą ciała warunkiem utrzymywania postawy ciała jest stała regulacja napięc...

Poziom sprawności fizycznej dzieci i młodzieży z wadami postawy

 • Politechnika Śląska
 • mgr Barbara Binkowski
 • Fizjologiczne podstawy wad postawy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1015

Fizjologiczne 10.12.12 Poziom sprawności fizycznej dzieci i młodzeży z wadami postawy Wiek i płeć dziecka a zdolniość do wykonywania wysiłku fizczynego W adaptacji do wysiłku fizycznego dzieci i młodzieży występują różnoce w przebiegu reakcji metabolicznych w porównaniu z osobami dorosłymi dzie...

Zmysły odpowiedzialne za wady postawy

 • Politechnika Śląska
 • mgr Barbara Binkowski
 • Fizjologiczne podstawy wad postawy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 980

Fizjologiczne podstawy wad postawy 19.11.12 Zmysł równowagi Narząd równowagi (przedsionkowy) Trzy ustawione prostopadle do siebie kanały półkoliste zawierają komórki zmysłowe z w włoskami, które uwalniają przekaźnik wywołujący przedsionkow...

Materiał wykładowy z teorii sportu

 • Politechnika Śląska
 • dr Alfons Mól
 • Teoria sportu
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2170

TEORIA SPORTU- nauka zajmujaca się badaniem zjawisk zachodzacych w sporcie, majaca na celu doskonalenie systemu i hipotez zawierajacych mozliwie pelna z pkt widzenia poznania naukowego i praktyki sportu wiedzą. Opiera się na: metodach poznania reakcji człowiekana bodźce treningowe, ocenia mozliwo...

Konspekt -Nauka zwodu pojedynczego przodem

 • Politechnika Śląska
 • dr hab. Herbert Sak
 • Piłka ręczna
Pobrań: 308
Wyświetleń: 8169

Numer hospitacji: 1 Data: 21.09.2004r. Temat: Nauka zwodu pojedyńczego przodem, doskonalenie podań i rzutów (p. ręczna) Klasa: VI Cele główne lekcji: Płeć: M 1. Umiejętności: dokladność podań Ilość uczniów: 20 2. Motoryka: zwinność, zręczność, szybkość, koordynacja Miejsce: sala gimnastycz...