Politechnika Śląska - strona 279

Pozycje wyjściowe do ćwiczen korekcyjnych

 • Politechnika Śląska
 • dr Augustyn Rasiński
 • Gimnastyka korekcyjna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 5334

Właściwy dobór pozycji wyjściowych determinuje wartość wykonywanego ćwiczenia. Stosując jako kryterium podziału stopień doraźnego wyrównania wady można wyróżnić- pozycje korekcyjne( oś kręgosłupa powraca do stanu prawidłowego) -pozycje hiperkorekcyjne; przeprostne( nadmierne wygięcie w stronę prz...

Nauka podstawowej postawy w obronie i kroku odstawno-dostawnego

 • Politechnika Śląska
 • dr Zenon Cybula
 • Koszykówka
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3108

onspekt Lekcji Temat zajęć: Nauka podstawowej postawy w obronie i kroku odstawno-dostawnego oraz doskonalenie rzutu z biegu. Cele -główne: Umiejętności: Uczeń potrafi przyjąć podstawową postawę w obronie, poruszać się krokiem odstawno-dostawnym i doskonali rzut z biegu. Motoryczność: Uczeń kszt...

Walcowanie

 • Politechnika Śląska
 • Obróbka plastyczna
Pobrań: 679
Wyświetleń: 2884

1. Wstęp teoretyczny Walcowanie to sposób obróbki plastycznej, w którym następuje zgniatanie materiału obracającymi się walcami a siły tarcia pomiędzy walcami i materiałem powodują równocześnie jego przemieszczanie. Ze względu na kierunek ruchu materiału rozróżnia się: • walcowanie wzdłużne, • wa...

Zadania ne egzamin - fizyka

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Barbara Sensuła
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1407

Punkt materialny porusza się po okręgu o promieniu R = 120 cm ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem stycznym at = 2 m/s2. Po jakim czasie przyspieszenie normalne będzie k = 3 razy większe od przyspieszenia stycznego? Ciało spada z krzywej wieży w Pizie. Oblicz odchylenie ciała spowod...

Metodyka kształtowania zdolności siłowych

 • Politechnika Śląska
 • dr Władysław Kuligowski
 • Zarządzanie Kulturą Fizyczną
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1666

Metodyka kształtow ania zdolności siłowych Bardzo istotny element kazdej dyscypliny sportowej czyli metodyczne kształtowanie poszczególnych zdolności motorycznych. W przypadku trójboju siłowego zdolność siłowa bedzie miała decydujacy wpływ na wynik, tym samym zachęcamy do zaponanie się z metodyką...

Praca semestralna z przedmiotu Zarządzanie Kulturą Fizyczną

 • Politechnika Śląska
 • dr Władysław Kuligowski
 • Zarządzanie Kulturą Fizyczną
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1330

Praca semestralna z przedmiotu Zarządzanie Kulturą Fizyczną. 1) Organizacja stowarzyszenia Nazwa stowarzyszenia to Katowickie Stowarzyszenie Ratownictwa Wodnego. Zostanie ono wpisane do ewidencji Krajowego Rejestru Sądownictwa przy Sądzie Rejonowym w Katowicach. Komitet założycielski złoży do ...

Zestawy na zaliczenie

 • Politechnika Śląska
 • dr Wiesław Macura
 • Gimnastyka
Pobrań: 420
Wyświetleń: 3017

ZESTAW I 1 Systematyka i nazewnictwo ćwiczeń RR Połozenia RR dzielimy na 3 gr: a) . położenia główne (w kierunkach głównych) 1. RR w dół, 2. RR w przód, 3. RR w górę, 4. RR w bok, 5. RR w tył, b).położenia RR pośrednie (w kierunku skośnym, pół łukiem lub skrzyznie) 1. RR w dół skos, 2. RR w dół ...

Konspekt-rozgrzewka

 • Politechnika Śląska
 • dr Wiesław Macura
 • Gimnastyka
Pobrań: 686
Wyświetleń: 9212

Gimnastyka - rozgrzewka. Ćwiczenia ramion PW - postawa zasadnicza, RR wzdłuż T Wznos RR w bok Przenos RR w przód Wznos RR w górę Opust RR w dół bokiem Ćwiczenia tułowia w płaszczyźnie strzałkowej w przód PW - postawa rozkroczna , RR wzdł...

Rozwój fizyczny

 • Politechnika Śląska
 • dr Krzysztof Deptuła
 • Biomedyczne podstawy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1421

biomedyczne podstawy postępowania KK Rozwój fizyczny Jest to proces przebiegający etapami, w którym z prostej konstrukcji komórkowej powstaje organizm człowieka. Na ten proces składa się: Rozrost to zjawisko polegające na zmianach ilościowych Różnicowanie zmiany jakościowe dojrzewanie doskonaleni...

Diagnoza pedagogiczna w wychowaniu fizycznym

 • Politechnika Śląska
 • dr Krzysztof Deptuła
 • Biomedyczne podstawy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2681

Biomedyczne 29.11.11 Diagnoza pedagogiczna w wychowaniu fizycznym Diagnoza osobnicza Podlega na ocenie staniu zdrowia, rozwoju fizycznego, motorycznego i psychicznego oraz umiejętności, wiadomości i postaw każdego ucznia. Diagnoza grupowa dotyczy każdej klasy jako grupy społecznej Diagnoza Środow...